Parterna och inte EU ska bestämma svenska minimilöner

Debatt
PUBLICERAD:
Idén lanserades vid ett informellt EU-toppmöte i Göteborg 2017 med Stefan Löfven som värd för bland andra EU:s stats- och regeringschefer och för representanter för fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, skriver Eva Glückman och David Johnsson.
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
EU ska inte bestämma minimilöner eller andra villkor på den svenska arbetsmarknaden, skriver Eva Glückman och David Johnsson.

Förhoppningsvis kommer Sverige snart att kunna lämna den akuta coronakrisen bakom sig. Stödsystemen för näringslivet upphör och vi återgår till ett mer normalt läge. Prioriteringarna blir annorlunda.

En angelägen fråga att driva hårt gäller villkoren på arbetsmarknaden. Här har arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna mångåriga erfarenheter av att med gemensamma ansträngningar bygga upp en väl fungerande modell. För oss är det självklart att parterna också i fortsättningen svarar för det arbetet. EU ska inte bestämma minimilöner eller andra villkor på den svenska arbetsmarknaden.

Styrkan är att parterna talar med en röst. Ingen ser några fördelar med att delegera dessa interna angelägenheter till Bryssel. Den politiska uppslutningen bakom denna linje är massiv. EU har betytt och betyder ofantligt mycket för välståndsutvecklingen i medlemsländerna. Tillsammans blir vi en mycket starkare aktör. Det är viktigt att också hålla i minnet hur allt en gång började, som ett fredsprojekt efter andra världskrigets vansinne.

Det finns ingen gemensam nämnare för arbetsmarknadsfrågorna i de 27 EU-länderna. Förutsättningarna är väldigt olika. Därför är det olämpligt och direkt destruktivt att försöka eftersträva någon centralstyrning. Det spelar ingen roll om det gäller minimilöner, lönetransparens, utstationeringsregler eller andra förslag inom det som benämns den sociala pelaren. Idén lanserades vid ett informellt EU-toppmöte i Göteborg 2017 med Stefan Löfven som värd för bland andra EU:s stats- och regeringschefer och för representanter för fackföreningar och arbetsgivarorganisationer.

Den svenska modellen har genom årens lopp utvecklats och förfinats. Ibland har den ifrågasatts men utan att någon kunnat presentera en bättre lösning för samspelet mellan arbetsmarknadens parter. Det är svårt att se fördelarna med att ge upp en modell som alla berörda i huvudsak är nöjda med och ersätta den med oprövade och teoretiska direktiv från Bryssel. Därför ska vi på Trä- och möbelföretagen i nära samverkan med övriga arbetsgivarorganisationer och med fackliga företrädare fortsätta plädera för vår uppfattning.

Eva Glückman

Förhandlingschef på Trä- och möbelföretagen, TMF

David Johnsson

Vd på Trä- och möbelföretagen, TMF

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.