Sverige behöver ett kursbyte i EU-politiken

Debatt
PUBLICERAD:
Vi behöver tillsammans med likasinnade länder rikta fokus på EU:s kärnuppgifter och samtidigt dra i nödbromsen vad gäller EU-kommissionens socialpolitiska maktambitioner, skriver Sara Skyttedal.
Foto: Henrik Montgomery/TT
När vi kristdemokrater varnade för den sociala pelarens följder avfärdade Socialdemokraterna våra farhågor som borgerlig skrämselpropaganda, skriver Sara Skyttedal.

Med regeringens goda minne pågår en utveckling där EU i stigande grad gör anspråk på att reglera allt fler delar av vår arbetsmarknads- och socialpolitik. Det är allt annat än lagom, och ett mycket högt spel med medborgarnas förtroende till samarbetet. Sverige behöver en ny regering och en kursomläggning i EU-politiken. Vi behöver tillsammans med likasinnade länder rikta fokus på EU:s kärnuppgifter och samtidigt dra i nödbromsen vad gäller EU-kommissionens socialpolitiska maktambitioner.

EU:s så kallade sociala pelare, som antogs vid det sociala toppmötet i Göteborg hösten 2017, består av 20 principer som förvisso inte är lagstiftande i sig själva. Men pelaren har allt sedan den antogs använts som motivering till en lång rad lagstiftningsinitiativ. Det handlar genomgående om områden som, på goda grunder, hittills varit medlemsstaternas ansvar och kompetenser.

De mest kända exemplen på den sociala pelarens följder hittills är två direktivförslag som hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Direktivet om europeiska minimilöner riskerar arbetsmarknadens parters möjlighet att, utan statlig inblandning, göra upp om lönebildningen.

Direktivet om lönetransparens innebär mycket långtgående krav på arbetsgivare att redovisa varför en viss anställd uppbär en viss lön. Det hotar såväl vår utbredda individuella lönesättning som vårt mål att särskilt mindre företag inte ska drabbas av ytterligare byråkrati. Det finns knappast skäl att vänta sig att kommande förslag kommer att visa större respekt för den svenska modellen.

Kommissionen utlovade senast i våras nya EU-initiativ kopplade till bland annat bostadspolitik, långtidsvård och för EU-länderna gemensamma socialbidragsnormer. Europaparlamentets vänstermajoritet driver samtidigt på för att kommissionen ska gå fram ännu snabbare och, som vi har sett så många gånger tidigare i EU-politiken, stöpa om vad som hittills har varit kunskapsutbyten mellan medlemsstaterna till bindande, centralistisk lagstiftning.

Även om Socialdemokraterna i dag riktar kritik mot direktivet om minimilöner, saknar regeringen all insikt om hur den ledde oss in i den här situationen. När vi kristdemokrater varnade för den sociala pelarens följder avfärdade Socialdemokraterna våra farhågor som borgerlig skrämselpropaganda. Trots konsekvenserna framhärdar Socialdemokraterna ännu i påståenden om att det är ”viktigt” att EU sysslar med sociala frågor. Inte minst därför behöver Sverige en ny regering.

Sara Skyttedal (KD)

Europaparlamentariker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.