Gör det enklare att leva på landsbygden

Debatt
PUBLICERAD:
I dag gör vi ett gemensamt besök i Värmland, skriver Nyamko Sabuni tillsammans med Johan Pehrson och Arman Teimouri.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Allt kan inte utformas utifrån storstadsinvånarnas behov, skriver Nyamko Sabuni, Johan Pehrson och Arman Teimouri.

I dag besöker vi Värmland för att lyfta vikten av att hela Sverige prioriteras av politiken. Vi kommer lyssna till företagare, poliser och värmlänningar samt presentera nya förslag för gles- och landsbygd. Sverige utanför de stora städerna spelar en avgörande roll för Sveriges framtid. Så har det alltid varit. Men de som lever och verkar i gles- och landsbygd möter idag orimliga och onödiga hinder.

Det handlar om att samhällsservice som grundläggande välfärd och infrastruktur inte fungerar tillräckligt bra. Det handlar om att unga känner sig tvungna att lämna för studier och jobb. Polisen kommer inte alltid när man ringer. Det handlar också om företagare som möter regelkrångel, höga skatter och har svårt att rekrytera. Det behövs en förändring.

Vägen framåt är att ge människor bättre möjligheter att fritt forma sina liv. Det måste bli enklare att utbilda sig, jobba och driva företag oavsett var i landet man bor. Allt kan inte utformas utifrån storstadsinvånarnas behov.

Framöver finns det goda möjligheter för landsbygden att växa. Under pandemin har många sett fördelar av att bo större och mer naturnära. De digitala verktygen och möjligheten till distansarbete ökar även och gör folk mindre beroende av att bo i eller nära de stora städerna.

Liberalerna har tagit fram ett stort program för att undanröja hinder i människors och företags vardag. Den nybyggaranda, företagsamhet och framtidsoptimism som finns i lands- och glesbygd är viktig och måste tas till vara på. Den rödgröna regeringens storstadsfokus måste få ett slut.

I dag gör vi ett gemensamt besök i Värmland. Vi kommer lyssna till företagare, poliser och värmlänningar. Vår inriktning är glasklar – Sverige behöver en regering som ser till att öka människors möjligheter att leva i hela landet.

● Värna och tillvarata företagen

Det är företagande och ekonomisk utveckling som utgör grunden för vårt välstånd. Sverige bör därför införa en beslutsgaranti för handläggningstider i offentlig förvaltning. Företag, såväl som privatpersoner, ska ges ekonomisk kompensation om tidsgränserna inte hålls.

Beloppet för skattebefrielsen på sådant som växer i naturen och det man tar tillvara från den egna tomten ska höjas och breddas. Privat försäljning av kött, fisk, honung, frukt och grönt och virke från egen mark ska inte beskattas.

● En närmare och mer personlig poliskår

Bristande trygghet drabbar hela landet. Det behövs en kraftsamling och det behövs fler poliser på landsbygden. På sikt vill Liberalerna att Sverige ska nå det europeiska snittet för polistäthet. Det är viktigt att prioritera såväl fler områdespoliser som polisaspiranternas lokalkännedom.

Poliser bör därför ges möjlighet att få göra sin aspiranttjänstgöring och sedan jobba där de vuxit upp. Lokal- och personkännedom skapar en närmare och mer personlig poliskår. Eftersom det tar tid att utbilda poliser ska staten underlätta för kommuner att anställa ordningsvakter under tiden.

● Utbildningar som matchar efterfrågan hos lokala företag

Företagens problem med kompetensförsörjning och bristen på matchning mellan arbetslösa och lediga jobb innebär stora konsekvenser för en levande landsbygd. Yrkeshögskolan är en effektiv utbildning som är kopplad till den regionala arbetsmarknaden. Därför vill Liberalerna bygga ut yrkeshögskolan och se en ökad samverkan med det regionala näringslivet för att bidra till en välfungerande arbetsmarknad i hela landet.

Liberal politik gör det lättare för människor att leva de liv de önskar och förverkliga sina drömmar.

Nyamko Sabuni (L)

Partiledare

Johan Pehrson (L)

Gruppledare och riksdagsledamot Örebro län

Arman Teimouri (L)

Riksdagsledamot Värmlands län

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.