Insändare: Måsplågan är ett onödigt ont

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
”Karlstad är en fantastisk sommarstad, men vi accepterar inte att tvingas stå ut med sömnbrist under sommarhalvåret på grund av måsskrik”, skriver insändarskribenten.
Foto: Roland Johansson / TT
Går det att göra något åt störande måsar i Karlstad? Det anser insändarskribenten Peter E, som tycker att Karlstads kommun måste inse att ”måsplågan” är ett problem och åtgärda det.

I artikeln ”Kommunen svarar om måsplågan i Karlstad”, 2021-07-21, intervjuas ansvarig på Karlstads kommun, Sara Asker, för hanteringen av problemen med måsar i Karlstad.

Ett problem med måsarna är enligt artikeln att måsarna är närgångna och ”kniper mat ur näven” på restauranggäster. Att detta sker på en restaurang utgör ett hygieniskt problem som inte borde accepteras av restaurangens tillsynsmyndighet, det vill säga Karlstads kommun. Hur ser kommunens hälsotillsyn på det? Dessutom är det ingen bra PR för Karlstad som turistmål – är det oviktigt?

Det andra problemet med måsarna som artikeln lyfter fram är att måsskriken dygnet runt gör att man inte får sova, vilket uppges vara det stora problemet. Detta kan jag som boende i Karlstad instämma i. Även bekanta från Herrhagen till Klara säger sig uppleva måsskriken mycket störande så detta påverkar troligen många Karlstadsbor.

Det är tydligt att de boende upplever att det föreligger en olägenhet för människors hälsa, vilket framgår av artikelns ”inte fått sova en natt” och ”det börjar bli psykiskt påfrestande”. Därmed kan, och bör, kommunen vidta åtgärder. Det är också endast kommunen som kan ta ett helhetsgrepp, inte de enskilda fastighetsägarna.

Kommunens ansvariga, Sara Asker, säger enligt artikeln att kommunen inte kan göra något åt detta, ”Det finns egentligen inte så mycket att göra, tyvärr”. Asker uppges vidare säga att man inte kan begära så mycket av fastighetsägarna heller. Det uppges återstå för Karlstadsborna att ”Det kanske får bli öronproppar”.

Detta är helt otroliga, sanslösa uttalanden från Karlstads kommun. Öronproppar! Det framstår med all tydlighet att kommunen helt saknar drivkraft i denna fråga. Vi betalar höga boendekostnader och skatt för att vi vill bo i en fin stad. Karlstad är en fantastisk sommarstad, men vi accepterar inte att tvingas stå ut med sömnbrist under sommarhalvåret på grund av måsskrik.

Det finns flera lösningar på problemet, men först måste kommunen inse att det är ett problem. Det gäller bara att ”få tummen ur”. Man behöver börja med att förändra attityden från skrivbordsbyråkrati till att ha inställningen att alla problem går att lösa. Med den inställningen kommer man också att lyckas lösa problemet. Jodå, det finns mycket man kan göra. Jag är själv jägare så jag vet att det är möjligt. Ge kommunjägare ett tydligt mål att åtgärda detta problem genom att: identifiera bon, picka måsägg, skjuta måsar under hela året med särskilt stort jakttryck under våren, sätta ut måsfällor, skapa samarbete med fastighetsägarna, töm soptunnor oftare (kommunens offentliga och fastighetsägarnas). Tycker kommunen fortfarande ”det går aldrig” så kan man ju bygga bon åt, och sätta ut, några par av havsörn eller andra rovfåglar som sköter måsjakten åt kommunen. Varför inte ett bo med jaktfalk i domkyrkans torn? Jag är helt säker på att Karlstads kommun lyckas om man bara har vilja och drivkraft.

Peter E

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.