Replikskifte om viltvårdsfonden

Signerat
PUBLICERAD:
Jag vidhåller att svensk jakt är en stolt tradition och en samhällsnytta som borde värnas, skriver Pia Clerté i ett replikskifte.
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Den 15 juli publicerades en signerad ledare av Pia Clerté med rubriken "Jakten på jägarnas pengar".
Daniel Ekblom inkom med en replik som ledarredaktionen bedömde som alltför osaklig. Han har dock fått möjlighet att skriva en ny text som publiceras nedan. Därefter följer svar direkt från Pia Clerté.

Svar till ledare (NWT 15/7)

På ledarsidorna kommenterar Pia Clerté min debattartikel publicerad i DN (13/7) där jag efterlyser en ny jaktorganisation. Clertés artikel är fylld av insinuationer och märkliga slutledningar. Jag ges dock inget utrymme för spekulationer utan får veta att en replik skall bemötas sakligt. Det borde även gälla ledare, men jag skall tydliggöra för Clerté vad som stod i min artikel.

● Den har inget politiskt syfte eller bakgrund utan är skriven utifrån grundsynen hos nämnda Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Svenska Rovdjursföreningen.

● Clerté konstaterar att mitt förslag, som belyser behovet av högre etik samt hänsyn till naturen och det ekologiska systemet, ”inte helt är i fas med ett jägarperspektiv”. Nej, det är just därför en ny jaktorganisation behövs.

● Viltvårdsfonden, som övervägande är avgifter för jaktkort, är statens medel och ska användas för att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen. Där ingår till exempel forskning, objektiv information om jakt och viltvård samt att hålla i jägarutbildning. Bidrag ur fonden är således styrt till arbetsuppgifterna och utförandet, inte till vem eller vilka som står som huvudmän för utförarna.

● Clerté undrar vad som händer när nuvarande jägarorganisationer får nog, när de slutar utföra sina arbetsuppgifter? Det undrar jag med och det är ännu en anledning till en ny aktör. Viltvården skall nämligen inte styras genom hot och påtryckningar om bojkotter, utan för att man är bäst lämpad att handha just viltvård.

Daniel Ekblom

Sammankallande Viltvårdsgruppen Naturskyddsföreningen Gävleborg

Medlem i Världsnaturfonden

Medlem i Svenska Rovdjursföreningen

Pia Clerté svarar:

Tack för förtydligandet Daniel Ekblom. Det stärker min åsikt i frågan, avsaknad av saklighet till trots.

För såväl Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden som Svenska Rovdjursföreningen är politiserade organisationer. En organisation skapad därur kommer därmed oundvikligen vara politiserad.

Gällande den tilltänkta organisationen som ska konkurrera med Jägareförbundet är det intressant att Ekblom tillstår att den inte är helt i fas med ett jägarperspektiv. Att det skulle rättfärdiga den, är en underlig logik. Det får dessutom stå för Ekblom att jägarna skulle sakna ”högre” etik eller hänsyn till naturen.

Att viltvårdsfonden ska främja viltvård och liknande ändamål förenliga med jaktlagen stämmer. Jag har heller inte hävdat något annat. Det innebär däremot inte att jägare behöver tycka om att jaktfientliga organisationer kan få del av pengarna.

Min retoriska fråga handlade om enskilda jägare som tycker att regeringen motarbetar dem alltför mycket och därför tröttnar och slutar jaga. Att kalla deras ideella ansträngningar att stödutfodra vilt, anlägga viltåkrar eller sätta ut saltstenar för ”arbetsuppgifter” är talande för ens syn på jägare.

Eftersök på trafikskadat vilt åligger staten. Jägare ställer upp för en närmast symbolisk peng, knappast i paritet med vad det innebär att ge sig ut i ur och skur, i timtal, oftast nattetid för den otacksamma men humana uppgiften att avliva ett skadat djur.

Jag vidhåller att svensk jakt är en stolt tradition och en samhällsnytta som borde värnas.

Pia Clerté

Svenska Nyhetsbyrån

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.