Elscootervågen i Karlstad - så blir kommunen ett föredöme

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Helena Karlsson
Elscootrarnas vara eller icke vara har jag ingen åsikt om, dock är de ett inslag i vårt urbana samhälle och denna samt andra ”last mile-transporter” är här för att stanna.

Själv går jag, cyklar eller förflyttar mig med min halfbike. Fysisk transport ger ett hälsosammare liv och god rörelse i vardagen.

Kommunen har valt "vi väntar och ser-strategin" enligt ”vi ska utvärdera läget efter sommaren”, vilket i praktiken innebär att kommunen kommer att väga in antal olyckor kopplat till elscootrar och hur många äldre, barn samt synskadade som erhållit kroppsskador eller än värre. Lagom med skador och ingen avliden kan tänkas ge oförändrade förhållningsregler eller inskärpning om större volym alternativt allvarliga skador/olyckor sker. Kommunen sitter på den passiva läktaren.

Jag skulle önska att kommunen aktivt agerade istället för olycksfall-reagera och därmed proaktivt samverkar med samtliga uthyrare av elscootrar. Då blir det bra för alla parter.

Kommunen kan dels införa max 10 kilometer i timmen inom centrala Karlstad samt helt ha avstängd transportfunktion vid parker eller andra platser där cyklande ej tillåts.

Kommunen kan i samverkan ställa ut fem till tio stycken uppställningsplatser där elscootrar får parkera, om ej så sker avslutas inte betalningen. Angående tekniken finns den redan inbyggt via GPS i leverantörers app. Kommunen kan sedan alert följa upp och ha ett öga på Transportstyrelsen för att värna invånare, uthyrare samt synskadade och följa med i utvecklingen, då trenden är här för att stanna.

Slutligen kan kommunen aktivt informera om att elscootrar enkom får framföras på cykelmarkerade vägar och på så sätt kan vi alla hjälpas åt.

Anders Lindhe

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.