Småföretagen behöver posten, Värmland behöver småföretagen

Debatt
PUBLICERAD:
Tre procent som garanteras sin post först efter fyra arbetsdagar motsvarar 150 000 hushåll vilket är fler än antalet hushåll i länet, skriver Eva Cooper och Pontus Lindström.
Foto: Janerik Henriksson/TT
7 av 10 företagare anser att det är viktigt att kunna skicka eller ta emot fysiska brev som når mottagaren inom två dagar, skriver Eva Cooper och Pontus Lindström.

Om den nationella postservicen vore en ost så är Postnord en osthyvel i regeringens hand som obönhörligen tar bort skiva efter skiva. Markkontakten verkar dock närmast obefintlig för när vi frågar Sveriges företagare så anger de tvärtom att de har ett stort behov av att skyndsamt kunna skicka och ta emot fysiska brev. Postnord går samtidigt med rejäl vinst – bolaget gjorde ett rekordresultat på 1,7 miljarder 2020 – men säger sig inte ha råd att dela ut post till invånarna.

Fler försämringar föreslås ändå av regeringen och Postnord. Från 2022 kommer Postnords hårt kritiserade modell med varannandagsutdelning gälla i hela landet. Postlagen är samtidigt tydlig med att insamling och utdelning av postförsändelser ska göras varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan. Om detta gap mellan lag och verklighet är det dock närmast öronbedövande tyst från våra folkvalda politiker.

Det som är på väg att ske i hastig takt är allvarligt. I slutet av 2020 föreslog regeringen att leveranskraven för brev ska sänkas till att minst 85 procent av breven ska ha delats ut inom två arbetsdagar (tidigare 95 procent), samt att minst 97 procent ska ha delats ut inom fyra arbetsdagar. Förslaget har kritiserats av myndigheter som Konkurrensverket, Post- och telestyrelsen och Försvarsmakten.

Är det hushållen i Värmlands kommuner som inte alls ska veta när eller om de får sin post? Frågan är retorisk men illustrerar ändå problemet tydligt. I Sverige finns det ungefär 5 miljoner hushåll. Tre procent som garanteras sin post först efter fyra arbetsdagar motsvarar 150 000 hushåll vilket är fler än antalet hushåll i länet.

Företagarna har kritiserat denna utveckling och anser att förändringarna görs utan småföretagsperspektiv.

● 7 av 10 företagare anser att det är viktigt att kunna skicka eller ta emot fysiska brev som når mottagaren inom två dagar.

● 66 procent (73 procent på landsbygden) bedömer att varannandagsutdelning av post kommer leda till negativa konsekvenser för det egna företaget.

Postnord motiverar ofta neddragningarna med att svenskarna i dag är uppkopplade på nätet och att fysiska brev därmed blir förlegade, men Sverige är inte i närheten av att nå regeringens bredbandsmål - utanför tätorterna ligger bredbandsutbyggnaden på 57 procent.

Det är hög tid att Sveriges politiker tar på sig ledartröjan och stoppar de pågående försämringarna av posttjänsten. Ska Sveriges små och medelstora företag bidra med tillväxt och fler jobb måste de få rimliga förutsättningar för detta.

Eva Cooper

Regionchef Företagarna Värmland

Pontus Lindström

Expert lokalt företagsklimat på Företagarna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.