Låt fler värmlänningar få bo vid vattnet

Publicerad:
Strandskyddsreglerna är idag de samma oavsett om det är på Dalarö i Stockholms skärgård, vid Rådasjön, Grässjön i Sunnemo eller sjön Grängen i Ekshärad, skriver Tomas Pettersson och Stellan Andersson. Foto: Hasse Holmberg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Värmland har utrymme för betydligt fler boenden i vattennära lägen utan att vanligt folk fråntas möjligheten att njuta av vår vackra natur, skriver Tomas Pettersson och Stellan Andersson.

Vi vill att Värmland och hela Sverige ska växa och utvecklas. En viktig byggsten för att lyckas med detta är att erbjuda fler attraktiva boendemiljöer. På platser där människor vill bo skapas förutsättningar för utveckling. Vi anser därför att dagens strandskydd borde göras om i grunden så att vi genom en ökad differentiering tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck skiljer sig markant åt i landet.

Strandskyddsreglerna är idag de samma oavsett om det är på Dalarö i Stockholms skärgård, vid Rådasjön, Grässjön i Sunnemo eller sjön Grängen i Ekshärad. I Dagens Nyheter stod att läsa att exploateringstrycket i Jokkmokk var 1,4 procent medan samma siffra i Stockholmsområdet var 68 procent.

Vi har inte tillgång till motsvarande siffror för våra sjöar och vattendrag i Värmland men kan med blotta ögat konstatera att det jämförelsevis finns väldigt många sjöar per capita i vårt län och att många av dessa sjöar är helt obefolkade.

Med ett strandskydd som var mer differentierat så skulle de delar av vårt län som idag är avfolkningsbygd ha en chans att kunna vända en negativ trend och ytterligare förstärka de bygder som har en positiv inflyttning.

Så skriver du en debattartikel

Genom att kunna erbjuda sjönära/vattennära boende skulle platser, lite mer avsides, kompensera den lite längre arbetspendlingen med att målet är värt ”besväret”. För alternativet är ofta inte att bygga ”lite längre bort” från vattnet i våra kommuner, utan istället att inte bygga alls eller bygga någon annanstans i landet där andra fördelar väger upp.

En positiv befolkningstrend till följd av mer attraktiva vattennära boenden skulle inte bara gynna de individer som bosätter sig på dessa platser det skulle även gynna företag i glesbygd. Många starka näringar är baserade i glesbygden, och genom ett strandskydd som tar större hänsyn till platsens förutsättningar, skulle dessa näringar kunna bli ännu starkare. Genom att möjliggöra för mer byggnation i landsbygden kan etablerade näringar växa samt nya aktörer etablera sig vilket bidrar till en minskad urbanisering som gynnar hela Sverige.

De som är kritiska till att förändra strandskyddet hävdar ofta att fler byggnationer i strandnära områden skulle begränsa vanligt folks möjligheter till att utnyttja allemansrätten, att alla Sveriges sjöar skulle bli som i Stockholms skärgård. Vi är så klart inte ute efter att man får bygga vad som helst, var som helst, men hävdar att det är en stor skillnad mellan 1,4 procents och en 68 procents exploateringsgrad.

Både Jokkmokk och Värmland har utrymme för betydligt fler boenden i vattennära lägen utan att vanligt folk fråntas möjligheten att njuta av vår vackra natur. Vi ser såklart även vikten av att vid behov skydda mark och sjöar för att bland annat gynna och bevara den biologiska mångfalden.

Avslutningsvis vill vi även understryka vikten av ett ökat kommunalt- och regionalt inflytande i frågor som handlar om strandskydd. För att kunna fatta bra beslut om exempelvis lättnader i strandskydd så krävs god kännedom om de lokala förutsättningarna i landsbygdsområden. Därför bör beslut om lättnader i strandskyddet fattas på lokal- och regional nivå.

Tomas Pettersson (S)

Oppositionsråd Hagfors kommun

Stellan Andersson (C)

Gruppledare Centerpartiet Hagfors

Artikeltaggar

DebattGlesbygdStrandskyddTomas Pettersson

Läs vidare