Inför synkontroller vid körkortsförnyelse

Debatt
PUBLICERAD:
Ett syntest belastar inte den ansträngda sjukvården utan görs hos en optiker, skriver Magnus Jacobsson och Pia Steensland.
Foto: Frank May
Var tionde bilist ser så dåligt att de inte skulle få ta körkort med den syn de har i dag, skriver Magnus Jacobsson och Pia Steensland.

En god syn är viktig för att säkra såväl trafiksäkerhet som den allmänna tryggheten i trafiken. Kristdemokraterna anser därför att det borde vara obligatoriskt med synkontroller vid förnyelse av körkort efter körkortsinnehavarens 45-årsdag. En färsk undersökning från Kantar Sifo, som omfattar 1058 personer, visar att stödet från allmänheten är stort.

Var tionde bilist (motsvarande 650 000 bilister om siffrorna översätts till hela befolkningen) ser så dåligt att de inte skulle få ta körkort med den syn de har i dag. Det visar den årliga så kallade Synbesiktningen som genomförs av Synoptik och Bilprovningen och där personer erbjuds att testa om de har trafiksäker syn i samband med besiktning av bilen. Trots detta testas privatbilisters syn bara inför att de ska ta körkort, vilket vanligtvis sker i sena tonåren.

Synbesiktningen visar att de förändringar som sker med synskärpan över tid borde följas upp. Detta sker i flera EU-länder, men i Sverige behöver endast yrkesförare testa sin syn vart femte år. Undersökningen från Kantar SIFO visar att hela 81 procent av de tillfrågade instämmer i att privatbilister, likt yrkesförare, borde ha återkommande krav på synkontroller vid körkortsförnyelse senare i livet. En majoritet i undersökningen instämmer också i att obligatoriska syntester efter 45 års ålder skulle göra att det hade känts tryggare i trafiken.

Att kunna köra bil är en fråga om personlig frihet såväl som tillgänglighet. Syntest vid körkortsförnyelse kan stärka tryggheten för den enskilde genom bekräftelse på att synen är god, eller erbjudande om hjälpmedel som kan korrigera synen. Vid syntest kan också tidigare oupptäckta sjukdomstillstånd identifieras. Regelbundna synkontroller kan utöver att främja trafiksäkerheten därmed även stärka hälsan hos enskilda personer.

Riksdagens trafikutskott har i flera år betonat att frågan om återkommande synkontroller för privatbilister är viktig. Men inget har hänt då utskottet har lutat sig mot uppgiften att Transportstyrelsen bedriver en utredning i frågan. Enligt Riksdagens utredningstjänst visar det sig nu att myndigheten inte alls arbetar med frågan. Politiken måste därför agera för att något ska ske. Dessvärre verkar infrastrukturminister Eneroth inte vara intresserad.

I ett svar på en skriftlig fråga i riksdagen hänvisar han bara till att EU-kommissionen har initierat en översyn av körkortsdirektivet och att Regeringskansliet bidrar aktivt i det arbetet utifrån bland annat ett miljö- och trafiksäkerhetsperspektiv. Eneroth säger dock inget om att Sverige driver på för att just återkommande synkontroller ska ingå i den aktuella översynen.

Ett syntest belastar inte den ansträngda sjukvården utan görs hos en optiker. Det torde därför vara ett relativt litet besvär att införa obligatoriska synkontroller i samband med körkortsförnyelse senare i livet. Det är hög tid att regeringen agerar – vinsten för trafiksäkerheten och tryggheten i trafiken, men också för enskilda människors frihet och hälsa skulle vara stor.

Magnus Jacobsson (KD)

Riksdagsledamot, andre vice ordförande i Trafikutskottet

Pia Steensland (KD)

Riksdagsledamot, ledamot i Socialutskottet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.