Rätten till frihet och självbestämmande

Publicerad:
Vi fortsätter kampen för stärkt anhörigstöd, ett statligt huvudmannaskap och slopad minutjakt i människors vardag, skriver Bengt Eliasson, Lina Nordquist, Marianne Åhman och Niklas Wikström. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Funktionsrätt är en mänsklig rättighet. Därför kommer vi att kämpa för LSS, så länge det behövs, skriver Bengt Eliasson, Lina Nordquist, Marianne Åhman och Niklas Wikström.

När Liberalerna införde Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fick många människor för första gången frihet och självbestämmande, men sedan 2014 har det blivit allt svårare att få rätt till personlig assistans. Ny domstolspraxis och oacceptabla direktiv till Försäkringskassan har satt krokben för tusentals personer. 60 procent färre barn i förskoleåldern har beviljats personlig assistans. Konsekvenserna har varit brutala.

Så skriver du en debattartikel

Liberalerna har ihärdigt protesterat. Hösten 2018 förhandlade vi fram att en utredning skulle genomföras för att stärka funktionsrätten. Nu är den klar. I utredningen föreslås viktiga reformer för barn och vuxna med stora och varaktiga funktionshinder. Förslagen kommer inte en dag för tidigt.

Det är klokt av utredaren att föreslå att hälso- och sjukvården ska stötta med instruktioner och rådgivning till de som ska utföra vården. Det är också helt rätt att handläggningen måste bli mer jämlik och rättssäker. Det finns ingen plats för godtycke i vårt gemensamma skyddsnät.

I utredningen läggs viktiga förslag som rör föräldraansvaret. Många föräldrar tar idag ett ofattbart stort ansvar. Utredaren vill öka barns möjligheter att leva sitt liv på samma villkor som andra barn och ge föräldrar chansen att vara föräldrar, i stället för att ägna all sin tid åt assistansliknande insatser.

Utredaren slår slutligen fast att ”personer nekas assistans trots att de har behov av stöd under mer eller mindre all vaken tid för att förebygga att de fysiskt skadar sig själva eller någon annan [...] personer hamnar utanför assistansen trots att de har behov av stöd i princip dygnet runt för att inte komma till allvarlig skada på grund av medicinsk problematik, till exempel svåra krampanfall.” Detta behöver åtgärdas.

Allt detta är viktigt, men vi är inte nöjda. Vi fortsätter kampen för stärkt anhörigstöd, ett statligt huvudmannaskap och slopad minutjakt i människors vardag.

Ett liberalt samhälle ger möjligheter och frihet åt oss alla. Funktionsrätt är en mänsklig rättighet. Därför kommer vi att kämpa för LSS, så länge det behövs.

Bengt Eliasson

Riksdagsledamot och funktionsrättspolitisk talesperson (L)

Lina Nordquist

Riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson (L)

Marianne Åhman

Funktionella Liberaler Värmland

Niklas Wikström

Förbundsordförande Liberalerna Värmland

Artikeltaggar

DebattFörsäkringskassanLina NordquistLSSMarianne ÅhmanNiklas Wikström

Läs vidare