Intervju Ayaan Hirsi Ali: Sveriges vägval är svårt att förstå

Signerat
PUBLICERAD:
Sverige är ett fantastiskt land och det vore hemskt om det tilläts att gå sönder, säger Ayaan Hirsi Ali.
Foto: Mike Myers
För Sverige måste det viktigaste just nu vara att återskapa lag och ordning på gator och torg, säger Ayaan Hirsi Ali.

Den nederländska författaren och debattören Ayaan Hirsi Ali är aktuell med den svenska översättningen av hennes nya bok Villebråd, Fri Tanke förlag. Det är en bok om migration, islam och kvinnors rättigheter där tesen är att kvinnors trygghet försämrats på grund den stora invandringen från muslimska länder till Västeuropa. Sverige tas flera gånger upp i boken som exempel, och Ayaan Hirsi Ali menar att Sverige har större problem med kulturella konflikter än många jämförbara länder.

"Alla länder som tagit emot stora mängder migranter har problem. Men Sverige har större utmaningar än till exempel Danmark, Österrike och Tyskland. En del av förklaringen är att Sverige i förhållande till sin folkmängd har tagit emot fler. Men det som gör Sverige till ett särfall är också den utbredda förnekelsen av det överhuvudtaget finns problem. Det har varit tabu att tala om kulturella konflikter. Den som har problematiserat har riskerat att bli kallad rasist".

Varför just Sverige haft ett sådant problem att diskutera de negativa sidorna av migration har Hirsi Ali svårt att förstå.

"Ett land som Tyskland har ett historiskt bagage som gör det svårt att hantera minoritetsfrågor. I USA finns debatten om ras och segregation som går tillbaka till slaveriet. Storbritannien har sin historia om kolonialism. Men i Sverige ser jag ingen sådan historisk orsak till varför det ska vara tabu att tala om problemen med invandring. Sverige var neutralt under världskrigen och har inte haft några kolonier att tala om. Sverige har varit ett väldigt fredligt homogent land. Det är väldigt svårt för en utomstående att förstå Sveriges vägval".

Bland de länder som lyckats bättre nämner Ayaan Hirsi Danmark som tänkbart föredöme.

"Det finns inget Västland som helt har lyckats med att integrera stora muslimska minoriteter. De länder som har lyckats bättre än andra har varit de som förstått att de måste vara selektiva med vem de släpper in i landet. Länder som välkomnat alla har lyckats sämre. En annan viktig faktor har varit genomtänkta program för integration. Danmark lyckas bättre än Sverige därför att där har det funnits en debatt om vilka värden som invandrare måste acceptera, och om vad det danska majoritetssamhället behöver tillhandahålla. Jag tror att den politik som den socialdemokratiska regeringen i Danmark nu börjat kommer att vara långsiktigt framgångsrik".

På frågan om var Sverige ska börja om vi till ta tag i integrationen svarar Ayaan Hirsi Ali direkt brottsligheten.

"För Sverige måste det viktigaste just nu vara att återskapa lag och ordning på gator och torg. Det måste finnas förtroende för att rättsstatens institutioner fungerar. Om Sverige misslyckas med att skapa ”rule of law” går landet långsamt in i en situation som liknar den som tidigare rådde på Balkan. Sverige har dock fortfarande några fördelar. Sverige är ett mindre land med god ekonomi. I absoluta tal är de som lever utanför samhället färre än i flera andra europeiska länder. Sverige skulle också lättare kunna ta kontroll över sina gränser. Men det kräver politiker som agerar. Sverige är ett fantastiskt land och det vore hemskt om det tilläts att gå sönder".

I Europa tittar många nu mot Frankrike där presidenten Macron försöker införa mer politik för assimilering och en hårdare linje mot islamism. Men Ayaan Ali Hirsi ser inte Frankrike som ett självklart föredöme.

"Alla som är intresserade av att förbättra sin integration bör titta på Frankrike, men då som ett varnande exempel. Frankrike har helt misslyckats med att integrera den muslimska minoriteten. Vad Frankrike nu försöker göra är att ta igen för vad de sköt framför sig under årtionden. Nu måste de agera för att landet inte ska falla isär".

Ayaan Hirsi Ali menar också att kulturkrockarna och kvinnors försämrade situation inte bara handlar om politisk islamism.

"Det finns en stor grupp muslimer som inte är politiskt radikala men som har andra värderingar än de som finns i majoritetssamhället. De har andra attityder till kvinnor, till arbete, till sexualitet, och till våld. För att ett samhälle ska kunna hålla ihop måste det finnas en slags miniminivå av gemensamma normer. Jag tycker att det åligger det svenska majoritetssamhället som ska bestämma vilka normer som gäller i Sverige, men det har svenska regeringar inte gjort. På så sätt har de styrande svikit både invandrare och de egna medborgarna". (SNB)

Mathias Bred

Intervju och översättning

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.