Ett förbättrat äldreperspektiv

Debatt
PUBLICERAD:
Det är i mötet mellan personalen och den äldre som kvalitet uppstår, skriver Linda Larsson, Anders Tallgren och Monica Gundahl.
Foto: Lasse Skog/TT
Vi vill se en mer tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten och att färre antal personer besöker de äldre i deras hem, skriver Linda Larsson, Anders Tallgren och Monica Gundahl.

Socialdemokraterna har presenterat ett alternativt budgetförslag för Karlstads kommun som bygger på ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart. I denna artikel lyfter vi äldreperspektivet.

I Karlstad ska alla känna sig trygga i vardagen, genom hela livet, och känna tillit till att hjälpen finns när den behövs. Det behövs satsningar på välfärden i många år framöver, när befolkningen växer och vi blir alltfler äldre. Coronapandemin har blottat problem i välfärden som behöver åtgärdas.

Den tidigare S/MP-regeringen bidrar med 43 miljoner kronor i höjda statsbidrag direkt riktat till äldreomsorgens verksamhet i Karlstad. Det är viktigt att pengarna används för att öka kvaliteten i verksamheten och förbättra arbetsvillkoren för personalen.

Vad är då kvalitet i äldreomsorgen? Det finns inget enkelt svar på den frågan. Det finns kvalitetsaspekter som vi övertygade om att de flesta av oss, oavsett ålder, har gemensamt: Vi vill och behöver bli sedda och respekterade för den vi är. Vi behöver bli lyssnade på. Vi behöver sociala kontakter, närhet och omtanke. Vi vill inte ha ”för mycket spring” i vårt hem. Vi vill inte känna oss hjälplösa och till last för andra. Allt detta är vårdpersonalens vardag och de förväntningar som de ställs inför.

Kvaliteten i äldreomsorgen beror mycket på personalens arbetsvillkor. Det är i mötet mellan personalen och den äldre som kvalitet uppstår. Därför måste vi också visa att vi uppskattar personalen och de insatser de gör. I ett längre perspektiv är det också helt nödvändigt för att kunna rekrytera rätt kompetens inom vården i framtiden. Vi släpper inte frågan om att de delade turerna ska bort och vi säger nej till ytterligare privatiseringar.

Vi vill se en mer tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten och att färre antal personer besöker de äldre i deras hem. I Socialstyrelsens öppna jämförelser mäts antalet personer som besöker de äldre under en tvåveckorsperiod. Siffran för Karlstad i senaste mätningen är 19. Det är alldeles för många.

Vi föreslår att vård- och omsorgsnämnden avsätter medel ur nämndens egna kapital för att genomföra ett pilotprojekt för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ökad personalkontinuitet inom hemtjänsten. Vi föreslår att de områden som initialt omfattas av pilotprojektet är hemtjänstgrupperna i Karlstads centrum (Tingvallastaden, Klara, Viken) samt Väse. Detta har tyvärr röstats ner av det blågröna styret, både i vård- och omsorgsnämnden och i kommunfullmäktige.

Många känner sig ofrivilligt ensamma, något som pandemin ytterligare har förstärkt. Det behövs metoder och arbetssätt för att upptäcka människor som är i behov av att bryta ofrivillig ensamhet. Vård- och omsorgsnämnden får därför, i vårt budgetförslag, ett uppdrag att utveckla metoder för att motverka äldres ensamhet, gärna i samarbete med pensionärsorganisationer och övrigt föreningsliv. Vi föreslår ökade medel till föreningsbidrag för seniorverksamhet.

Men äldrefrågor handlar ju om så mycket mer än vård och omsorg. Det handlar bland annat om möjligheter till föreningsaktivitet, ett rikt utbud av kulturupplevelser, motion och rekreation, olika former av anpassade bostäder, tillgänglighet i det offentliga rummet.

Vi försöker ha unga och äldre i fokus i stadsplaneringen genom att beakta tillgänglighet, bra belysning och förebygga halkrisk. Vi ser gärna också mer mötesplatser över generationsgränser.

Äldreperspektivet är självklart och viktigt för oss socialdemokrater, vi arbetar för ett Karlstad för alla.

Linda Larsson (S)

Oppositionsråd

Anders Tallgren (S)

Oppositionsråd

Monica Gundahl (S)

1:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.