Hoppa till huvudinnehållet

Elever med stödbehov måste ges bättre möjligheter att lyckas

Publicerad:
Rätt utformat och med anpassade stödinsatser kan elever sitta med i en ordinarie skolklass, men för elever med omfattande stödbehov krävs andra lösningar, skriver Roger Haddad.
Rätt utformat och med anpassade stödinsatser kan elever sitta med i en ordinarie skolklass, men för elever med omfattande stödbehov krävs andra lösningar, skriver Roger Haddad. Foto: JESSICA GOW / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Kommunerna ska inte av ideologiska eller ekonomiska skäl lägga ner specialklasser och resursskolor, skriver Roger Haddad.

Alla elever ska få det stöd de behöver för att klara sin skolgång. Även om detta redan står i skollagen vet vi att långt ifrån alla elever får en anpassad undervisning. Liberalerna uppmärksammande tidigt frågan om effekterna av inkluderingen. Resultat har blivit att tusentals elever slagits ut från skolan. Rätt utformat och med anpassade stödinsatser kan elever sitta med i en ordinarie skolklass, men för elever med omfattande stödbehov krävs andra lösningar.

Vi vet att minst 5 000 elever i Sverige är hemmasittare, många har diagnosen autism. Att så många elever inte går i skolan på grund av brister i anpassning och stöd är ett misslyckande för samhället. Mörkertalet är stort då staten inte följer upp detta nationellt. Liberalerna har samlat en majoritet i riksdagen med krav på att detta ska samlas in.

Liberalerna återinförde speciallärarutbildningen vid landets högskolor och universitet efter att den socialdemokratiska regeringen beslutat att stoppa utbildningen. Beslutets konsekvenser ser vi än idag i form av kompetensbrist.

Vi driver på för att skollagen ska ändras, att resursskolor bejakas och slå fast att elever har olika individuella behov. Därmed måste skolan hitta olika lösningar utanför den ordinarie undervisningen för att de ska klara sin skolgång. Detta oavsett om det är placering i resursskola, särskild undervisningsgrupp eller särskola.

Så skriver du en debattartikel

Kommunerna ska inte av ideologiska eller ekonomiska skäl lägga ner specialklasser och resursskolor för att trycka in alla elever i den ordinarie undervisningen. Rektorer som kan de här eleverna har visat att man kan hitta bra lösningar på sin skola. Det ska heller inte råda något tvivel om att speciallösningar får beslutas.

Vårt andra krav är att det måste bli lättare för elever att få plats i särskild undervisningsgrupp. Idag förutsätter detta en utredning och ett beslut av rektor. Även om det idag inte finns formella hinder vet vi att alldeles för många elever inte får detta stöd och att kommer sparar in på kringresurser. Det finns fortfarande en osäkerhet och en slags kultur att elever inte ska placeras i särskild undervisningsgrupp. Liberalerna är kritiska till att regeringen inte agerar för att det ska bli enklare att få detta stöd. Vi menar att de formella kraven men också Skolverkets allmänna råd ska revideras.

Frågan om studiero och arbetsro i klassrummet och i korridorerna är central. Vi ser att sex av tio elever svarar i enkäter att de störs av andra elever, en tredjedel av lärarna uppger att de får lägga allt mer tid för att upprätthålla ordningen i klassrummet, detta drabbar de elever som mest behöver skolan.

Roger Haddad (L)

Liberalernas skolpolitiska talesperson

Artikeltaggar

DebattGrundskolanRoger Haddad