Ta krafttag mot de internationella stöldligorna

Debatt
PUBLICERAD:
Tullen behöver ges möjligheter att granska gods som lämnar Sverige, skriver Ann Hassel Tano.
Foto: Johan Nilsson/TT
Stöldligorna har valt Sverige för att risken att åka fast är låg och konsekvenserna milda, skriver Ann Hassel Tano.

Förra året ökade antalet katalysatorstölder från svenska bilar med 4 300 procent. Ökningen har fortsatt rakt upp under 2021. Sverige är unikt utsatt för den internationella organiserade brottsligheten. Det visar försäkringsbolaget Ifs nya bilbrottsbarometer. If presenterar fem konkreta krav för att vända utvecklingen.

Bil- och bildelsstölder är ett stort problem. De flesta känner säkert någon som blivit bestulen. Många drabbas gång på gång. If försäkrar var fjärde bil i Sverige och har god kunskap om stöldläget. Vi har tagit initiativ till en årlig rapport om den svenska bilbrottsligheten, med samlad kunskap om läget och konkreta policyförslag.

Överlag har antalet bil- och bildelsstölder minskat. 2020 såg dock den första uppgången i antalet anmälda brott på tio år. På vissa områden är utvecklingen mycket oroande. Antalet katalysatorstölder ökade under förra året med 4 300 procent och kurvan har fortsatt spikrakt uppåt under 2021.

Bil- och bildelsstölderna är en del av den organiserade brottsligheten. Brottssyndikat med teknisk utrustning som kan störa nyckellösa lås och sätta stöldskyddssystem ur funktion har etablerat en permanent närvaro i landet. Polisen uppskattar att 90 procent av bil- och bildelsstölderna utförs av internationell organiserad brottslighet.

Alla är medvetna om problemet. Det finns också brett stöd i riksdagen för ökade insatser. En majoritet i riksdagen skickade i höstas ett tillkännagivande till regeringen om att förstärka tullens möjlighet att bekämpa brott. Regeringen svarade med att skruva en smula på tullens befogenheter. Vi uppskattar insikten om problemet. Men lösningen är otillräcklig, då inga nya resurser sätts till för utförselkontroller.

I Norge har lagstiftningen en ”maffiaparagraf”, i syfte att komma åt organiserad brottslighet. Brott som kan knytas till organiserad brottslighet ska automatiskt bestraffas dubbelt. Antalet bilstölder i Sverige är 10 gånger högre än i Norge.

Den här utvecklingen är inte acceptabel. If föreslår en rad konkreta åtgärder för att Sverige ska börja komma tillrätta med bilbrottsligheten. De viktigaste är:

● Höj bilbrottens prioritet. Bakom en överväldigande majoritet av bilstölder och bildelsstölder finns en allvarlig organiserad brottslighet.

● Tullen behöver ges möjligheter att granska gods som lämnar Sverige och kunna hålla kvar såväl misstänkt stöldgods som misstänkta förövare. Polisen behöver utökade resurser för att hantera kontroller vid utresor och möjlighet att göra stickprovskontroller.

● Skärpta straff och ökade insatser mot störsändare. Störsändare, som stör ut bilens GPS-signal och gör stulna bilar svårare att hitta, är redan olagliga.

● Gör det enklare att påvisa organiserad brottslighet. Utökad myndighetssamordning har visat sig effektiv mot inhemsk gängkriminalitet och mot båtmotorstölder.

● Skapa en permanent nationell bilbrottsgrupp hos Polisen. En specialiserad grupp inom myndigheten leder till ett mer effektivt spanings- och undersökningsarbete.

Bara 0,7 procent av bildelsstölderna klaras upp. Att stjäla katalysator, ratt eller strålkastare ur svenska bilar är praktiskt taget riskfritt. Stöldligorna har valt Sverige för att risken att åka fast är låg och konsekvenserna milda. Genom att förändra riskkalkylen kan vi minska Sveriges attraktionskraft för den organiserade brottsligheten.

Ann Hassel Tano

Utredningschef, If

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.