En tjock kvinna intresserar inte sjukvården

Debatt
PUBLICERAD:
En kraftig kvinna som besöker sjukvården kan mötas av fördömanden, skriver Margareta Haag och Marianne Pettersson.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Lymfsystemets sjukdomar är katastrofalt eftersatta i Sverige, skriver Margareta Haag och Marianne Pettersson.

Mörkertalet är stort men det uppskattas att minst 100 000 kvinnor har sjukdomen. Men bara 350 har fått rätt diagnoskod för sin sjukdom. Finns det sådan katastrofal sjukvård för en sjukdom i Sverige? Ja, när det kommer till lipödem så är Sverige rent ut sagt ett u-land, kvinnor som är tjocka på vissa delar av kroppen intresserar inte sjukvården.

”Vissa delar av kroppen” är en typisk beskrivning av lipödem där man oftast har en storlek på överkroppen och flera storlekar större på underkroppen. Den speciella kroppsformen gör det ganska lätt att i många fall åtminstone misstänka lipödem och utreda detta. I år, liksom varje år sedan 2015, har jag (en av oss som undertecknat denna artikel) lagt en ny riksdagsmotion om den undermåliga behandlingen och bemötandet av kvinnor med lipödem.

Lipödem är ett kroniskt och progredierande tillstånd, det vill säga utan behandling är prognosen en gradvis försämring över tid. Det innebär en svullnad som ger en stadig volymökning av kroppen, belastningsskador och så småningom oönskade förändringar i vävnader, felställningar, bensår och blodproppar i benet.

Lipödem beror på sjukligt förändrade fettceller som ökar i storlek på vissa specifika områden på kroppen, mest runt höft, rumpa och lår, ändå feldiagnostiseras lipödem ofta som fetma. En kraftig kvinna som besöker sjukvården kan mötas av fördömanden av sin "dåliga livsstil” och hon uppmanas att banta eller träna.

I den av Socialstyrelsen registrerade diagnoskoden för sjukdomen finns bara 350 patienter. De återstående cirka 100 000 kvinnorna, med ett stort mörkertal, har ingen diagnos eller fel diagnos.

Vi har i Svenska Ödemförbundet många medlemmar som aldrig fått någon hjälp och när du kommit tillräckligt långt i sjukdomen är fettsugning enda alternativet. Och det får du bekosta själv, det kan behövas tre-fyra operationer för upp till 400 000 kronor. Mot denna bakgrund vågar vi påstå att lymfsystemets sjukdomar är katastrofalt eftersatta i Sverige, vi kan likna vården vid den som erbjuds i ett u-land. Det vill säga i princip ingenting.

Det vi behöver är att:

● Primärvården får kunskap om lipödem så att de ställer diagnos och remitterar patienten vidare till i första hand en lymfterapeut.

● Socialstyrelsen omgående ges i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för lipödem, allt annat är en skam inför minst 100 000 drabbade kvinnor.

Margareta Haag

Ordförande Svenska Ödemförbundet

Marianne Pettersson (S)

Riksdagsledamot

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.