Prioritera drift, underhåll och dubbelspår

Debatt
PUBLICERAD:
Överst i Värmlands prioritering ligger drift och underhåll av länets vägar och järnvägar, skriver Stina Höök och Åsa Johansson.
Foto: Johan Nilsson/TT
Ska vi i Värmland få de medel vi behöver gäller det att göra kloka val och argumentera väl, skriver Stina Höök och Åsa Johansson.

En fungerande infrastruktur är en av grundförutsättningarna för att ett samhälle ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. Det är en sanning så självklar att den knappt behöver diskuteras. Men fungerande infrastruktur kräver resurser och de ska räcka till mycket. Det gäller att prioritera klokt.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny nationell plan för den svenska infrastrukturen. Det är en plan som styr infrastruktursatsningarna för de kommande tolv åren. Ska vi i Värmland få de medel vi behöver gäller det att göra kloka val och argumentera väl.

För att veta att vi gör just det har Region Värmland haft en omfattande och löpande dialog med framför allt de värmländska kommunerna och näringslivet. Tillsammans har vi identifierat de största behoven i länet och när vi väger samman dem har vi landat i att Värmland har två huvudprioriteringar plus ytterligare tre mycket viktiga områden.

● Drift och underhåll

Överst i Värmlands prioritering ligger drift och underhåll av länets vägar och järnvägar. Detta är en ödesfråga för oss. Om underhållet inte sköts och vägarna och järnvägar försämras så minskar vi Värmlands möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt. Vi har en underhållsskuld som vi måste komma till rätta med. Det är oroande att Trafikverket redan har konstaterat att de föreslagna medlen inte räcker till för att behålla vårt vägnäts funktion, inte minst när det gäller tyngre transporter.

● Dubbelspår mellan Kil–Kristinehamn

Ett av Sveriges hårdast trafikerade enkelspår är Kil–Kristinehamn. Att bygga ett dubbelspår här skulle vara ett stort steg mot att få snabba och miljövänliga tågförbindelser för både människor och gods mellan Stockholm och Oslo. Denna investering skulle binda samman två växande huvudstadsregioner och skapa tillväxt i regionerna utmed hela sträckan. Vi ser att detta är Sveriges lönsammaste järnvägsprojekt.

● Plus tre prioriterade områden

Utöver dessa två huvudprioriteringar har vi i Värmland ytterligare tre områden som vi vill lyfta.

Slussarna i Trollhättan behöver bytas ut för att Vänersjöfarten ska kunna existera. Omkring 1 400 arbetstillfällen i Värmland skulle försvinna om inte detta sker. Denna investering är ännu inte fullt finansierad. Det krävs att man skjuter till mer medel i den nya planen.

Vi behöver utveckla förbindelsen mellan Värmland och Västra Götaland genom att förbättra delar av E45 och sträckor av Vänerbanan. Det handlar både om persontrafik och godstrafik.

Sträckan Valnäs–Töcksfors är den sista delen av E18 som inte är mötesseparerad. Den är olycksdrabbad och detta behöver åtgärdas.

Vi uppfattar att Trafikverket Väst delar vår målbild, men det är oklart hur dessa prioriteringar står sig när de ställs mot behoven i resten av landet. Därför tar vi varje tillfälle att tydliggöra för Trafikverket, våra riksdagsledamöter och regeringen vilka behov Värmland har, och varför de är viktiga även på nationell nivå. Senast detta skedde var på möten 8 och 24 juni med Trafikverket.

Region Värmlands ambition är att alla fem prioriteringar ska fångas upp av satsningarna i den nationella planen. Men vi är extra tydliga med att det viktigaste är satsningar på drift och underhåll och på dubbelspår mellan Kristinehamn och Kil.

Stina Höök (M)

Ordförande för regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland

Åsa Johansson (S)

Vice ordförande för regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.