Lyssna på de boende

Ledare
PUBLICERAD:
Boende i 60 av Sveriges mest utsatta områden har fått svara på frågor om samhällsutvecklingen.
Foto: Johan Nilsson/TT
Oroväckande larm kommer från boende i utsatta områden. En ny undersökning (TT 5/6) visar att kriminalitet är ett så allvarligt problem att nästan varannan person vill flytta därifrån.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Stiftelsen The Global Village som arbetar mot segregation. Boende i 60 av Sveriges mest utsatta områden har fått svara på frågor om samhällsutvecklingen i stort och i deras närområde i synnerhet. Resultaten är överlag inte muntra.

Svaren från de boende ger en deprimerande tydlig bild av hur normaliserad brottsligheten har blivit. Till exempel uppger 42 procent att de har bevittnat öppen droghandel, och över en fjärdedel att antingen de själva eller en närstående har utsatts för grovt skjutvåld.

Föga förvånande är därför lag och ordning den högst prioriterade politiska frågan bland deltagarna i undersökningen. De som bor i dessa våldsutsatta områden har nämligen länge vetat det som först nyligen börjat sjunka in hos den svenska offentligheten. Att våldet drabbar alla medborgare.

Den partipolitiska debatten om grov våldsbrottslighet och kriminella nätverk tog fart först efter ett par särskilt upprörande fall. I synnerhet dödsskjutningarna av en gravid kvinna i Malmö sommaren 2019 och en tolvårig flicka i Botkyrka utanför Stockholm förra hösten. Då kunde det inte längre finnas några tvivel om att även helt oskyldiga människor riskerar att falla offer för gängen.

Det är denna verklighet som de boende i Sveriges utsatta områden har fått leva med medan både regeringen och riksdagens majoritet fokuserat på att stänga ute ett folkvalt parti. Det är denna verklighet som de boende fortfarande lever med. ”Så fort en helikopter hörs så ringer man sina vänner för att höra vad som hänt”, säger The Global Villages vd, Ahmed Abdirahman.

Än mer koncist sammanfattar Marina Ziaie, boende i Stockholmsförorten Tensta, situationen: ”Det är farligt för ungdomar att växa upp här”.

Med tanke på det allvarliga läget är det helt naturligt att de boende också efterfrågar hårdare tag. Undersökningen finner att de önskar såväl mer kameraövervakning och fler poliser på gatorna som strängare straff. Men de förespråkar även mer långsiktiga åtgärder för att bryta de strukturer som möjliggör för parallella samhällen att växa fram. Till exempel vill de dra ned på offentliga bidrag och införa språktester för medborgarskap.

Önskan att motverka utanförskapet framgår också av att de näst högst prioriterade politiska frågorna är arbetsmarknaden och integrationen. Men först måste brottsligheten bekämpas.

Det är dags att lyssna på människorna som drabbas hårdast av de kriminella gängens framfart. Att stoppa våldsbrottsligheten måste även vara partipolitikens högsta prioritering. Ingen ska behöva leva i rädsla för sin egen eller sin familjs hälsa och säkerhet.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.