Fler värmlänningar behöver agera när barn far illa

Debatt
PUBLICERAD:
Det är semestertider, en tid då alkoholkonsumtionen ökar, skriver företrädare för organisationerna bakom Barndom utan baksmälla.
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
för att skapa bättre förutsättningar för barn som far illa av vuxnas alkoholkonsumtion behöver vi din hjälp, skriver företrädare för organisationerna bakom Barndom utan baksmälla.

Det är semestertider, en tid då alkoholkonsumtionen ökar. Det innebär förödande konsekvenser för alla de barn som bor i Värmland och som lever med en förälder som dricker för mycket. I Sverige far 320 000 barn illa av en förälders alkoholkonsumtion, enligt CAN, och alldeles för få av dessa barn får det stöd och den hjälp de behöver. Under sommarlovet, utan skolans skyddsnät, blir utsattheten extra stor för dessa barn och ungdomar som ofta saknar en närvarande och trygg vuxen.

En ny Sifo-undersökning, som gjorts inom ramen för initiativet Barndom utan baksmälla, visar att nästan hälften av alla vuxna fortfarande inte vet hur de ska börja prata med ett barn som far illa. För att vuxnas drickande aldrig ska bli barns problem, måste vi bli fler som ser och agerar.

Läget för dessa barn är svårt under pandemin och nu när restriktionerna mildras finns det risk för mer festande. Nu är det tid för den uppmärksamme, hjälpsamma vuxna utanför hemmets väggar att återigen sträcka ut en hand till ett barn, säga hej och fråga hur det är. Även om stödet är litet gör det stor skillnad för barn med svåra hemförhållanden. Det visar vår statistik och alla de berättelser som vi tar del av i vårt arbete.

I Värmland är det drygt tre av tio vuxna som uppmärksammar ett barn som bor med en förälder eller nära anhörig som ofta dricker för mycket. Majoriteten av dessa agerar. Värmlänningar svarar dock i högre grad, att de gjort en anmälan till socialtjänsten än att prata med den vuxne (20 procent), än boende i övriga län. Män och unga vuxna (25–29 år) svarar dock i större utsträckning att de inte agerar. Att vuxna inte agerar beror ofta på rädsla för att göra fel och en rädsla för att förvärra situationen, men också på stor okunskap. Nästan åtta av tio värmlänningar anser att de behöver mer kunskap om hur barn påverkas av att föräldrar eller nära anhöriga dricker för mycket alkohol.

När vuxna som varit utsatta under sin uppväxt tillfrågas svarar 93 procent att de önskar att en vuxen hade agerat. För majoriteten av dem som fick stöd när de var barn hjälpte stödet dem i hög grad. Siffrorna säger allt. Det är dags att vi vuxna tar ansvar för barnen och hjälps åt. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt.

Vi vet att det kan vara svårt att veta hur man ska agera, men vi vet också att du kan göra skillnad för ett barn. Så hur gör du, när du vill göra skillnad?

I guiden ”Avgörande ögonblick” finns enkla men konkreta råd att följa:

● Var den som gör något. Utgå inte från att någon med närmare relation till barnet än du själv redan har agerat på situationen.

● Du behöver inte lösa allt på en gång. Om du inte vet vad du ska säga, börja med ett hej.

● Våga fråga (och fråga igen). Våga fråga hur barnet har det. Får du inget svar direkt, våga fråga igen.

● Gör barnet delaktigt. Diskutera direkt med barnet hur hen vill ha det och vilken sorts hjälp som behövs.

● Var lugnet i stormen. Du kan göra skillnad bara genom att vara du - en vuxen att lita på.

Vi organisationer bakom Barndom utan baksmälla fortsätter att arbeta aktivt med stödverksamhet till barn, utbildar vuxna, genomför nya forskningsinsatser och undersökningar. Men för att skapa bättre förutsättningar för barn som far illa av vuxnas alkoholkonsumtion behöver vi din hjälp. Gemensamt kan vi göra skillnad. Vi uppmuntrar alla vuxna att vara lite extra uppmärksam – se och agera när barn och ungdomar far illa!

Magdalena Gerger

VD Systembolaget

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare Bris

Paula Guillet de Monthoux

Generalsekreterare Childhood

Elin Hågeby Caicedo

Generalsekreterare Maskrosbarn

Olivia Trygg Larsen

Generalsekreterare Trygga Barnen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.