Hoppa till huvudinnehållet

Vägen framåt för nästa regering

Publicerad:
En ny regering måste lova att inte höja skatten på arbete, sparande eller företagande, skriver Christian Ekström och Erik Bengtzboe.
En ny regering måste lova att inte höja skatten på arbete, sparande eller företagande, skriver Christian Ekström och Erik Bengtzboe. Foto: Kallestad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det behövs andrum utan experiment, kostsamma ”satsningar” och skattehöjningar. En ny regering måste fokusera på det som långsiktigt bygger välstånd, skriver Christian Ekström och Erik Bengtzboe.

När nästa regering ska ta form så bör det ske med utgångspunkt i vilken riktning Sverige behöver gå och vilka reformer som kan ta oss dit. Vi har formulerat tre punkter som en majoritet i riksdagen borde kunna sluta upp bakom och som kan staka ut riktningen för landet.

Så skriver du en debattartikel

Med pandemin som svepskäl förs nu fram förslag om höjda skatter. Ökade pålagor på allt från arbete till bostäder och sparande föreslås av LO, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Tanken är alltså att svenska hushåll och företag som redan tyngs av ett av världens högsta skattetryck och som redan går på knäna på grund av pandemin ska tvingas betala mer i skatt.

Samtidigt har många företag på grund av pandemin och restriktioner tvingats stänga igen hela eller delar av sin verksamhet. Antalet konkurser riskerar att bli än fler innan pandemins följdverkningar har klingat av. Och redan i dag har Sveriges arbetslöshet klättrat upp till över nio procent och är nu bland de högsta i Europa.

Men de höga arbetslöshetssiffrorna låter sig inte förklaras av pandemin. Vi lider av ett stort arbetslöshetsgap mellan inrikes- och utrikesfödda och cirka 800 000 svenskar befinner sig i ett ekonomiskt utanförskap. Trots ett innovativt näringsliv har svag produktivitetstillväxt sänkt Sverige i över ett decennium. Höga skatter, svårigheter att hitta rätt personal, ett stort utanförskap och för dåliga villkor att driva företag gör att Sverige halkar efter. Det är problem som behöver adresseras. Det är vad en ny regering måste ta tag i.

Därför måste en ny regering ge svenska skattebetalare en möjlighet att i lugn och ro återhämta sig och fylla på i sina egna lador. Det behövs andrum utan experiment, kostsamma ”satsningar” och skattehöjningar. En ny regering måste fokusera på det som långsiktigt bygger välstånd. Följande tre punkter borde en majoritet av riksdagen kunna sluta upp bakom.

● Fler jobb och ökat välstånd.

Fokusera på en politik för fler jobb och ökat välstånd genom stärkt tillväxt. En ny regering behöver ha som övergripande mål att öka BNP per capita genom att fler riktiga jobb skapas, i huvudsak i privata företag.

● Stopp för kostsamma experiment och populistiska ”satsningar”.

Familjeveckor, höghastighetståg, cash-stöd och andra dyra satsningar behöver stå åt sidan för reformer som leder till fler i arbete och ökat välstånd. Våga säga nej till kostsamma politiska prestigeprojekt. En ny regering behöver i stället arbeta för att långsiktigt sänka de löpande offentliga utgifterna.

● Inga fler skattehöjningar för löntagare eller företag.

Lämna vanliga hushålls plånböcker ifred och hårt prövade företag måste ges möjlighet att fylla på i ladorna. En ny regering måste lova att inte höja skatten på arbete, sparande eller företagande, tvärtom behöver skatterna sänkas.

Bakom de tre punkterna borde det gå att samla en majoritet av riksdagen för en riktning som för Sverige framåt. Bara partierna vill, vågar och orkar.

Christian Ekström

VD Skattebetalarna

Erik Bengtzboe

Chefekonom Skattebetalarna

Artikeltaggar

Christian EkströmDebattErik BengtzboeSkattebetalarna