Skolledarna i Värmland behöver också semester

Debatt
PUBLICERAD:
Nio av tio skolledare i kommunala grundskolor uppger att de minst någon gång i veckan behöver hoppa över lunchrasten, jobba över eller ta med sig jobbet hem, skriver Ann-Charlotte Gavelin Rydman.
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
En stor andel av Sveriges skolledare kommer att tvingas avbryta sina semestrar, skriver Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Många i vårt land njuter just nu av en välbehövlig semester, inte minst personalen i skolor och förskolor som har ett tufft år bakom sig.

Tyvärr gäller den sköna ledigheten inte alla. En stor andel av Sveriges skolledare kommer att tvingas avbryta sina semestrar för att hantera akuta rekryteringsbehov. Förra sommaren gällde det så många som fyra av tio skolledare i grundskolan, och allt talar för att det ser lika illa ut i år.

Närmare tre av tio svenska lärare saknar behörighet i det ämne de undervisar i. I Värmland ligger lärarbehörigheten i grundskolan på 73 procent. Karlstad, Storfors och Hammarö drar upp snittet med en behörighetsgrad på dryga 80 procent, men i flera av länets kommuner är färre än 65 procent av grundskollärarna behöriga. Det gäller Eda, Filipstad, Munkfors, Sunne och Årjäng.

I grunden handlar lärarbristen om att Sveriges lärare måste få konkurrenskraftiga löner och en rimlig arbetsbelastning, det finns inga genvägar. Men för Värmlands skolledare är den ett problem att hantera här och nu. Det är de som ska försöka se till att eleverna möts av behöriga lärare efter sommarlovet.

Samtidigt har flera av Lärarförbundets undersökningar visat på en hög arbetsbelastning under pandemin. Till exempel uppger nio av tio skolledare i kommunala grundskolor att de minst någon gång i veckan behöver hoppa över lunchrasten, jobba över eller ta med sig jobbet hem. Till det kommer att nära hälften av skolledarna ser en risk för att deras kollegor eller medarbetare ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. En tredjedel oroar sig för att själva bli sjukskrivna av samma anledning.

Även om många nu fått sina vaccindoser kommer pandemin att påverka arbetsmiljön även i höst. Vad som också lär kvarstå är lärarbristen. En genomsnittlig chef på svensk arbetsmarknad har 20 medarbetare. En offentligt anställd skolledare ansvarar för runt 40. Forskning visar att chefer med många medarbetare är mer stressade än andra chefer. På skolledarnas axlar vilar inte bara ett tungt rekryteringsansvar utan också ansvaret för en stor personalstyrka.

Läget är allvarligt – skolledarnas situation måste förbättras. Lärarförbundet Skolledare kräver:

● Att regeringen tar initiativ till en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i skolväsendet för att säkra goda arbetsvillkor för all personal i skolan.

● Att skollagen skärps så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig om att skolledare har tillräckliga förutsättningar för att klara sina uppdrag.

● Att arbetsgivarna tar sitt arbetsmiljöansvar så att alla skolledare får semestervila och en bra arbetssituation.

Efter nästan ett och ett halvt år av extraordinär arbetsbelastning är det i dag viktigare än någonsin.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman

Ordförande Lärarförbundet Skolledare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.