Slopa studenternas fribelopp permanent

Debatt
PUBLICERAD:
Studenter tvingas att stå utanför arbetsmarknaden trots att viljan och möjligheterna att arbeta finns, skriver André Lådö och Lucas Svärd.
Foto: FREDRIK PERSSON
Studenter som väljer att kombinera studier med arbete bör snarare uppmuntras än bestraffas, skriver André Lådö och Lucas Svärd.

Kristdemokratiska Studentförbundet välkomnar regeringens beslut om att förlänga det slopade fribeloppet. Studenter som lyckats kombinera sina studier med arbete kan för tillfället pusta ut. Denna reform är dock inte permanent. Studenter riskerar efter årsskiftet återigen att behöva välja mellan mindre arbete och mindre studiemedel.

Under normala omständigheter kan studenter ha inkomster upp till 92 205 kronor per termin utan att studiestödet påverkas. Fribeloppet straffar dock de studenter som arbetar mer än vad studiemedelssystemet tillåter. Inkomster som överskrider fribeloppet utlöser krav på återbetalning av studiemedel, vilket efter inkomstskatt innebär marginella nettobelopp för de studenter som väljer att arbeta. Studenter tvingas på så sätt att stå utanför arbetsmarknaden trots att viljan och möjligheterna att arbeta finns.

Det temporära avskaffandet av fribeloppet har sänkt trösklarna för landets studenter att arbeta under pågående coronapandemi. Det slopade fribeloppet har gjort att det lönar sig för de studenter som vill arbeta att göra det. Denna reform har inte minst varit viktig för att uppmuntra studenter till att arbeta i och avlasta vården. Hela samhället tjänar på att fler arbetar och bidrar till ekonomin.

Avskaffandet av fribeloppet är dock endast temporärt. Med ett återinfört fribelopp kommer landets studenter åter att tvingas tacka nej till arbete eller mista studiemedel. Denna situation är inte önskvärd. Studenter som väljer att kombinera studier med arbete bör snarare uppmuntras än bestraffas.

Vi studenter uppmanas ofta till att arbeta vid sidan av studierna, inte enbart i syfte att förbättra privatekonomin och minska studielånet utan även för att komplettera studierna med arbetslivserfarenhet. Ett arbete ger en värdefull koppling till arbetsmarknaden vilket även ökar studenters möjligheter till arbete efter avslutad examen.

Fribeloppet är en inkomstbegränsning som straffar de studenter som lyckas balansera arbete och studier. Om fribeloppet återinförs tvingas studenter att gå ned i tjänst eller acceptera en begränsad rätt till studiemedel. Nu har vi äntligen möjligheten att slopa fribeloppet permanent och visa Sveriges hårt arbetande studenter att de behövs och värderas högt. Det ska löna sig att arbeta i Sverige.

André Lådö

Näringslivspolitisk talesperson Kristdemokratiska studentförbundet (KSF)

Lucas Svärd

Förbundsordförande Kristdemokratiska studentförbundet (KSF)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.