Polfjärd: Sverige måste ryta ifrån om skogen

Signerat
PUBLICERAD:
Alla politiska projekt måste ha stöd och förtroende hos väljarna, skriver Jessica Polfjärd.
Foto: Fredrik Persson/TT

Direkt från Europaparlamentet

EU är inte relevant när man försöker diktera för svenska skogsbrukare hur de ska plantera och avverka sin skog, skriver Jessica Polfjärd.

För oss som länge jobbat med skogsfrågor på EU-nivå har de senaste månadernas debatt om skogen varit såväl glädjande som oroande. Det är glädjande att den frågan man utan tvekan arbetat mest med hamnar högt på den politiska agendan och att många av mina kollegor plötsligt har ett nyfunnet intresse i att värna svensk skog. Det är oroande därför att vi ser många politiska företrädare och tjänstemän som medvetet eller omedvetet inte begriper sig på den generationer gamla traditionen om hållbart skogsbruk. Diskussionen som pågått och alltjämt fortsätter borde mana till eftertanke i både Sverige och i EU.

En stor del av 2020 arbetade jag med Europaparlamentets inspel till EU:s kommande skogsstrategi. Det innebar ett ypperligt tillfälle att reflektera över Sveriges engagemang i EU. Lärdomen jag framför allt drog då var att om inte svenska politiker arbetar för Sveriges intressen kommer ingen annan att göra det. I slutänden blev vårt inspel till skogsstrategin bra – långt ifrån perfekt men vi lyckades framför allt stoppa många galenskaper. Hade inte jag och mina svenska och finska kollegor engagerat oss är det svårt att säga hur dåligt det hade blivit.

För att skydda svenska intressen räcker det emellertid inte med att vi i Europaparlamentet gör vårt – Sveriges regering måste också dra sitt strå till stacken. Det får aldrig råda någon tvekan om var Sverige står i skogsfrågor. Tveksamhet från vår sida kan tolkas som en signal till andra att göra näst intill vad de vill i skogspolitiken.

Tendenser till detta har vi sett återkommande under våren. Företrädare för EU-kommissionen har gång efter annan gör gällande att svenskt skogsbruk inte skulle vara hållbart. Läckta dokument på den kommande europeiska skogsstrategin har, för att uttrycka sig milt, en hel del förbättringspotential.

Den tidigare ordföranden för EU-kommissionen Jean-Claude Juncker sade en gång att EU ska vara “big on big things and small on small things”. Jag tolkar det som att EU ska vara relevant, det vill säga göra skillnad och engagera sig där det faktiskt behövs.

När det gäller skogen kan EU vara relevant, genom att exempelvis förmedla hjälp vid skogsbränder eller samarbete för att hantera skadedjur. Men EU är inte relevant när man försöker diktera för svenska skogsbrukare hur de ska plantera och avverka sin skog. Det är någonting jag återkommande påtalar för mina kollegor i Europaparlamentet. Alla politiska projekt måste ha stöd och förtroende hos väljarna, annars riskerar det att slå tillbaka.

Mycket kan bli bättre på EU-nivå, men även vi i Sverige har en hemläxa att göra. När vi verkligen vill och lägger manken till kan svenska politiker göra skillnad. Den svenska regeringen måste ha en seriös och trovärdig strategi för vad man faktiskt prioriterar i EU.

Det är en självklarhet för Frankrikes regering att ryta ifrån när någon har synpunkter på deras vin, det är inte bara en viktig del i deras ekonomi utan även en del av deras kultur. Sverige måste lära sig att tänka och agera likadant.

Jessica Polfjärd

Europaparlamentariker (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.