Gör plats för framtidens sjuksköterskor

Debatt
PUBLICERAD:
Allt mer hälso- och sjukvård bedrivs av kommuner, skriver Anders Henriksson, Katrin Stjernfeldt Jammeh och Linda Larsson.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
VFU har blivit en flaskhals, skriver Anders Henriksson, Katrin Stjernfeldt Jammeh och Linda Larsson.

Svensk välfärd skriker efter personal. De kommande åren kommer tiotusentals anställas och än fler pensionsavgångar ersättas i kommuner och regioner.

Allt mer hälso- och sjukvård bedrivs av kommuner, trots det är det främst på sjukhus och vårdcentraler som de praktiska momenten av utbildningen till sjuksköterska och specialiserad sjuksköterska sker.

De senaste åren har vi socialdemokrater drivit på så att antalet utbildningsplatser ökat i hög takt, för att möta behoven av utbildad och kunnig personal inom välfärden. Samtidigt har den verksamhetsförlagda delen av utbildningarna (VFU) blivit en flaskhals.

I Karlstad erbjuds VFU inom kommunen men om vi på allvar ska kunna möta den utmaning vi ser framåt krävs mer. För att ge fler studenter en bredd i sin utbildning och möta kommande rekryteringsbehov vill vi:

● Öka andelen verksamhetsförlagd utbildning inom kommunernas verksamheter. 25 procent av all hälso- och sjukvård bedrivs i kommunal regi. Vi vill att den kommunala hälso- och sjukvården ska kunna välkomna fler VFU-studenter till vårterminen 2022.

● Se över vem som kan vara handledare för studenter. Många som arbetar inom såväl kommuner som regioner har lång och god erfarenhet och skulle kunna handleda studenter inom hälso- och sjukvårdsutbildningar, men har ingen egen examen på avancerad nivå.

● Stärka kopplingen mellan forskning och arbetsplats. Förstärk den praktiknära forskning inom både den kommunala och regionala hälso- och sjukvården. Så får både medarbetare och medborgare del av forskningens framsteg genom en bättre välfärd och arbetsplats.

Vi socialdemokrater har höga ambitioner för välfärden. Därför är det avgörande för oss att välfärdens anställda har goda förutsättningar, rätt kompetens och stöd för att göra sitt jobb.

Anders Henriksson (S)

Gruppledare i Sveriges kommuner och regioner

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

Vice gruppledare i Sveriges kommuner och regioner samt kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Linda Larsson (S)

Oppositionsråd Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.