Alla som kan jobba ska jobba

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Det är angeläget att alla ges möjlighet att arbeta utifrån sin förmåga och nå sin fulla potential, skriver Linda Larsson med flera.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Karlstad har på drygt tio år med ett moderatlett styre rasat från plats 35 till plats 112 i rankingen över kommunernas företagsklimat, skriver företrädare för Socialdemokraterna i Karlstad.

Arbetslösheten har ökat i pandemins spår och den slår hårdast mot ungdomar, utrikesfödda och långtidsarbetslösa. Det bidrar till ett delat Karlstad och det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Regeringen har vidtagit historiska åtgärder för att rädda arbetstillfällen men genom ökad samverkan mellan statliga och kommunala insatser kan effekterna av krisen mildras.

Utbildning är den bästa arbetsmarknadsåtgärden och en gymnasieexamen den enskilt viktigaste faktorn för att etablera sig på arbetsmarknaden. Fler behöver vidareutbilda och omskola sig. Utrikesföddas väg in på arbetsmarknaden behöver kortas och utbildningsskulden efter pandemin hanteras.

I vår budget avsätter vi medel för ökad måluppfyllelse i gymnasieskolan och fler platser i vuxenutbildning. Vi förstärker yrkes-SFI och vill starta upp SFI-utbildning för föräldralediga kvinnor. Vi vill utveckla det kommunala aktivitetsansvaret för de ungdomar som varken arbetar eller studerar och vi vill utreda ett starkare kommunalt arbetsmarknadsuppdrag. Vi föreslår att Nobelgymnasiet blir ett yrkescentrum och vi vill utreda kommunens roll i frågan om validering.

Alla kommunala nämnder och bolag ska bidra med extratjänster och praktikplatser. Vi föreslår feriearbeten redan från årskurs nio samt fler arbetsmarknadsåtgärder för dem längst ifrån arbetsmarknaden. Vi vill också se ett ytterligare arbetslag vid Kroppkärrs gård, viktiga jobb för individerna och för skötseln av Karlstad. Det är angeläget att alla ges möjlighet att arbeta utifrån sin förmåga och nå sin fulla potential.

Karlstad har på drygt tio år med ett moderatlett styre rasat från plats 35 till plats 112 i rankingen över kommunernas företagsklimat. Flera oberoende rapporter, däribland stadshusgranskningen, har visat på brister i kommunens näringslivsarbete. Det måste nu till en tydlig väg in i kommunen för företagskontakter. Det är första punkten i vår uppdaterade lista över 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Vi vill också se fler strategiska jobbetableringar inom både offentlig och privat sektor. Fler kvinnor och ungdomar måste starta företag. Värmland har många ungdomar i gymnasiets Ung Företagsamhet men alldeles för få unga företagare.

Centrala Karlstad står inför en tuff utmaning med den ekonomiska krisen, e-handel och ombyggnationer. Vi säger nej till handel på Månsberget och lanserar ett kraftfullt centrumpaket med bland annat p-skiva och bättre villkor för torghandeln. Vi vill se ett Wermland Walk of Fame, skulpturutställning i Museiparken och rädda kvar ungdomens hus i centrum. Vi vill utveckla bibliotekshuset, gärna i riktning mot ett kultur- och demokratihus. Centrum ska locka breda målgrupper vilket stärker handeln, restauranger och servicenäringen men det ska också finnas avgiftsfria aktiviteter. Helt enkelt vara ett centrum för alla!

Vi har utvecklat vår politik för de mindre tätorterna och landsbygden. När vi talar om Karlstad så menar vi hela kommunen. Vi har bland annat föreslagit en omlokalisering av kommunal verksamhet. På samma sätt som vi vill se statliga jobb i hela landet vill vi se kommunala arbetstillfällen i hela kommunen. Men vi vill också se fler företagsetableringar. Hamn- och fabriksområdet i Älvenäs kan till exempel nyttjas mer och industrispåret tas i drift igen. Det är bra för jobben och miljön att återanvända befintlig infrastruktur.

Vi arbetar varje dag för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad – som är långsiktigt hållbart. Ett Karlstad för alla!

Linda Larsson (S)

Oppositionsråd

Anders Tallgren (S)

Oppositionsråd

Sofia Magnusson (S)

Vice ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Christian Norlin (S)

Vice ordförande arbetsmarknads- och socialnämnden

Lena Nilsson (S)

Ledamot kommunfullmäktige

Ferman Brodrej (S)

Ledamot kommunfullmäktige

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.