Liberalerna vill att Sunne ska bli möjligheternas kommun för alla

Publicerad:
För Liberalerna är det självklart att de största resurserna i skolan ska läggas i början av skoltiden, skriver Marianne Åhman med flera. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Allt oftare hörs röster som frågar sig om Liberalerna behövs och svaret på den frågan är ett självklart ja, skriver företrädare för Liberalerna i Sunne.

Måndagen den 14 juni beslutade kommunfullmäktige i Sunne om budget för 2022 och flerårsplan 2023-2024. Det är då respektive parti kan visa, genom sina budgetyrkande, hur de vill fördela den kommunala budgeten och vilka områden som ska prioriteras då ekonomin inte räcker till allt. Liberalerna vet att utbildning ger makt till var och en att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten ser ut. Kunskap är också grunden för demokrati.

Allt oftare hörs röster som frågar sig om Liberalerna behövs och svaret på den frågan är ett självklart ja! Liberalerna behövs för alla de barn som går till skolan med en klump i magen på grund av att de halkat efter, för att de är oroliga för vad de har sett på sociala medier eller för att vi inte lyckats skapa studiero i klassrummen. Och Liberalerna behövs för att samhället ska ge alla samma möjligheter.

För Liberalerna är det självklart att de största resurserna i skolan ska läggas i början av skoltiden. Förskolan ska vara en trygg plats med utrymme för både lek och pedagogiska inslag. För att ge bästa förutsättningar för detta krävs att barngruppernas storlek i förskolan minskas och blir i paritet med länet och riket. Att lära sig räkna, läsa och skriva är grunden till godkända betyg som så småningom ska ge chansen till ett arbete och en egen lön att leva på, vilket betyder frihet att göra sina egna livsval.

Målet ska vara att alla elever i årskurs tre ska klara alla delprov för ämnesprovet svenska eller svenska som andraspråk. Sunne kommun har och ska ha skickliga pedagoger som stöttar eleverna men kommunen måste ge konkurrenskraftiga löner.

Så skriver du en debattartikel

Den psykiska ohälsan ökar tyvärr bland barn och ungdomar. Orsakerna kan vara många men det är viktigt att de upptäcks tidigt och att det finns vuxna i skolmiljön som kan stödja på ett professionellt sätt. Det kan vara inlärningssvårigheter som skapar problem och oro men oron kan även ha sitt ursprung i hemmiljön eller i ett samhälle som skapar stress. Därför anser Liberalerna att elevhälsans olika yrkesgrupper ska vara intakta i kommunen. Specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och tal- och språkpedagoger är yrkesgrupper som var och en har sin expertkompetens men som tillsammans bildar trygghet för barnen.

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni säger att ”svenska språket är biljetten till det svenska samhället”. Hon kom själv hit som flyktingbarn med sina föräldrar och hon pratar ofta om hur betydelsefullt det var att hon lärde sig svenska språket och att hon fick gå i en skola med svenska barn och fick höra det svenska språket talas. Men också den vuxne nyanlände i Sunne ska ha chansen att utbilda sig. Kommunens vuxenutbildning har god kvalitet i sin undervisning och där finns möjligheter för alla i kommunen, inte bara den som är nyanländ, att vidareutbilda sig eller studera för att kanske byta jobb senare i livet.

Alla, oavsett vem man är, förtjänar möjligheter och förutsättningar för att lyckas, och det är detta som Liberalerna jobbar för.

Marianne Åhman

Barbro Dolling

Emma Pollack

Tage Sohl

Liberalernas kommunfullmäktigegrupp, Sunne

Artikeltaggar

Barbro DollingDebattEmma PollackFörskolorGrundskolanMarianne ÅhmanNyamko SabuniSunne kommunVuxenutbildning

Läs vidare