En bättre äldreomsorg efter pandemin

Debatt
PUBLICERAD:
Utan rätt förutsättningar för de anställda i omsorgen kan vi inte förvänta oss en äldreomsorg styrt av trygghet och kvalitet, skriver Heike Erkers och Jurga Johansson.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Coronaepidemin har på ett brutalt sätt blixtbelyst problemen i svensk äldreomsorg. Men många av de bristerna har varit kända under en lång tid, skriver Heike Erkers och Jurga Johansson.

Vilken äldreomsorg vill vi att våra anhöriga eller vi själva ska ha? Ska det vara en omsorg där alla får möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt även sina sista år? Det tycker vi och vi tror att många håller med oss. Men då behövs krafttag från regering och kommuner. För utan rätt förutsättningar för de anställda i omsorgen kan vi inte förvänta oss en äldreomsorg styrt av trygghet och kvalitet.

Coronaepidemin har på ett brutalt sätt blixtbelyst problemen i svensk äldreomsorg. Men många av de bristerna har varit kända under en lång tid. Verksamheten har under årens lopp utretts mer än grundligt, lösningarna och vad som behöver åtgärdas har vi påtalat under flera år. Det behövs en kraftsamling för att uppvärdera äldreomsorgen att bli en attraktiv arbetsplats, därför behöver varje kommun i Värmland med omnejd tydliga målsättningar för sin äldreomsorg med mått som går att följa upp och åtgärda.

Det handlar naturligtvis om att alla som arbetar ute i verksamheterna behöver bättre villkor och möjligheter att ge rätt omsorg. Det kräver i sin tur att personalen i omsorgen får rätt möjligheter att bygga en bra organisation. Chefer och biståndshandläggare måste få förutsättningar att stödja övrig personal och göra rätt bedömning kring de äldre.

Corona-kommissionen har pekat på brister kring bemanning, chefers situation, anställningstrygghet, personalkontinuitet, kompetensnivån och behovet av medicinsk kompetens. Det är just dessa brister som måste åtgärdas.

För att kunna åstadkomma verklig förändring menar vi att varje kommun måste:

● Slå fast lämplig utbildningsnivå på olika tjänster inom äldreomsorgen och sätta upp tydliga mål hur personalen ska nå dit.

● Förbättra chefernas arbetsmiljö och förutsättningar genom att sätta ett tak för rimligt antal underställd personal. Varje kommun ska ha en ambition att erbjuda chefer goda förutsättningar som också inkluderar tydliga resurser kring personal, ekonomi och utveckling.

● Erbjuda goda och trygga arbetsförhållanden, vilket innebär att tillsvidareanställning och heltid måste vara vägledande och att arbetet ger utrymme för reflektion och handledning.

● Låta biståndsbedömningen helt utgå från behov och inte begränsas av kommunala riktlinjer och begränsad ekonomi. Varje medarbetare ska kunna bidra till verksamhetens utveckling.

Det är hög tid att kommunerna ställer upp mål som leder till en varaktig förändring. Äldreomsorgen kan inte fungera utan personal, därför måste kommunen mäta rätt saker, kvalitet och kompetens är kostnadseffektivt.

Heike Erkers

Förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

Jurga Johansson

Distriktsordförande Akademikerförbundet SSR, Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.