Hoppa till huvudinnehållet

SKPF Pensionärerna kräver nationellt vaccinationsprogram för äldre

Publicerad:
Ett införande av ett nationellt vaccinationsprogram för äldre gör att hela landet får en fungerande infrastruktur för kallelser, genomförande av vaccination och uppföljning, skriver Liza di Paolo-Sandberg och Irene Runkvist-Karlsson.
Ett införande av ett nationellt vaccinationsprogram för äldre gör att hela landet får en fungerande infrastruktur för kallelser, genomförande av vaccination och uppföljning, skriver Liza di Paolo-Sandberg och Irene Runkvist-Karlsson. Foto: Carlos Giusti

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Flera skäl talar för allmän vaccinering av äldre, skriver Liza di Paolo-Sandberg och Irene Runkvist-Karlsson.

I dag finns inget nationellt vaccinationsprogram för äldre i Sverige. Med Corona-pandemin har vikten av vacciner hamnat i fokus på ett sätt som saknar motstycke. Trots detta har Sverige låg täckningsgrad för vaccinationer på drygt 50 procent för personer 65 år och äldre, jämfört med Världshälsoorganisationens (WHO) målsättning på 75 procent.

Mycket är positivt i Sverige när det gäller vaccination. Förtroendet för barnvaccinationsprogrammet är högt. Sverige har en av de högsta täckningsgraderna i världen när det gäller barn. Nu är det dags att förbättra vaccinationstäckningen för andra grupper. Ingen region når upp till WHO:s mål om 75 procent vaccinerade mot influensa. Sverige ligger i snitt på 50 procent för personer över 65 år och ännu lägre för övriga riskgrupper. Täckningsgraden för pneumokockvaccin är troligen mycket lägre då det saknas data för den typen av vaccin.

Sedan 2016 finns ett färdigutrett förslag till vaccinationsprogram från Folkhälsomyndigheten. Ingenting har hänt. Folkhälsomyndigheten rekommenderade regeringen att ge alla äldre och andra riskgrupper tillgång till vaccin kostnadsfritt och oberoende av region. På så sätt blir sjukvården mer jämlik.

Så skriver du en debattartikel

Därför föreslår vi ett liknande allmänt nationellt vaccinationsprogram som finns för barn med vaccin anpassade för äldre som till exempel pneumokocker, influensa och bältros. Det minskar smittspridning och lidande och är därför samhällsekonomiskt effektivt. Frånvaron av infektioner minskar i sin tur användningen av antibiotika – att minska antibiotikaresistensen bör vara en prioriterad fråga för alla.

Flera skäl talar för allmän vaccinering av äldre, särskilt nu under pandemin. Till exempel när en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna är det i regel pneumokocker som ligger bakom. Därför rekommenderar WHO vaccination mot respiratoriska sjukdomar.

I Danmark finns sedan ett år ett kostnadsfritt vaccinationsprogram för äldre, där reformen hjälpt att underlätta arbetsbördan i sjukvårdssystemet under Corona-pandemin.

Ett införande av ett nationellt vaccinationsprogram för äldre gör att hela landet får en fungerande infrastruktur för kallelser, genomförande av vaccination och uppföljning – på samma sätt som för barnvaccinationsprogrammet. En hög vaccinationstäckning innebär ökat skydd för hela befolkningen, vilket frigör resurser till andra områden inom vården.

SKPF vill även föreslå att folkets hus, bygdegårdar och andra allmänna samlingslokaler används på landsbygden för vaccination, så äldre slipper resa långa sträckor. Det ska vara lätt att ta sig till vaccinationsplatsen då åldersgruppen kan vara skör och ej bor i en stad med goda allmänna kommunikationer.

SKPF anser att alla oavsett digital kunskap eller Bank-ID ska känna trygghet, kunna boka vaccinationstid och tala med en människa i vården för att till exempel boka tider. Vårdcentralerna, 1177 Vårdguiden ska vara lättillgängliga och ha bemannad service till exempel genom speciella telefonnummer.

Liza di Paolo-Sandberg

Förbundsordförande, SKPF Pensionärerna

Irene Runkvist-Karlsson

Distriktsordförande, SKPF Pensionärerna Värmland

Artikeltaggar

ÄldreDebattFolkhälsaFolkhälsomyndighetenSjukvård