Studieförbundens roll i en demokrati

Debatt
PUBLICERAD:
En god humanistisk utveckling är en bra grund, och ibland en förutsättning, för en ekonomisk tillväxt, skriver företrädare för Studieförbundet Vuxenskolan i Värmland.
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT
Allt flera särintressen matar oss dagligen med information som är svår att navigera i och bedöma. Ökande bildning i studieförbund kan här ge både trygghet och stöd, skriver Ulf Jonsson och Gert Ohlsson från Studieförbundet Vuxenskolan i Värmland.

Den ökande grad av frihet som vi idag åtnjuter i dagens samhälle, behövs det bildning för att förstå och hantera det dagliga informationsflödet. Här spelar studieförbunden som Vuxenskolan en viktig roll. I dag saknas bildning på flera håll och det ropas allt oftare på att bygga ett starkare samhälle med flera poliser och effektivare övervakning av oss medborgare. Men är det dit vill komma?

Med ökad frihet ökar även behovet av att förstå sina rättigheter och skyldigheter. För att friheten ska kunna leva gott, behöver känslan av empati för medmänniskorna utvecklas och odlas.

Vi behöver mera kunskap i energifrågan. Hur ska vi producera energi på ett hållbart sätt, som inte medför förgiftning och klimatförändring? I dag finns det många olika lösningar såsom kärnkraft, solsegel som skyddar jorden, utsläpp av partiklar i höga luftlager för att kyla oss, använda biogas, solelektricitet, vindkraft och vattenkraft.

I energifrågan måste vi genomföra förändringar snabbt för att bromsa klimatförändringarna. Annars riskerar vi katastrofala konsekvenser för vårt välordnade samhälle. Men för att som medborgare i en fungerande demokrati ska kunna deltaga i dessa beslut behöver vi ständigt fylla på med ny kunskap.

Allt flera särintressen matar oss dagligen med information som är svår att navigera i och bedöma. Ökande bildning i studieförbund kan här ge både trygghet och stöd. I en studiecirkel erbjuds man möjlighet att få frågor belysta och diskuterade ur många olika aspekter. Härigenom kan man få växa som vuxen. En god humanistisk utveckling är en bra grund, och ibland en förutsättning, för en ekonomisk tillväxt.

Kulturen är central i människans utveckling och bildning. Att skapa och gestalta sina inre tankar och känslor i musik, bild, dans, poesi mm är hälsofrämjande. Genom att t ex spela i grupp, sjunga i kör, framträda i en dans- eller teatergrupp kan man även berika en publik på värdefulla upplevelser.

Att bli berörd är att få kontakt med sin inre värld. Att fritt få uttrycka sig i konsten är en grundpelare för vår yttrandefrihet och ger nödvändig näring åt en fungerande demokrati. Därför är vi engagerade i styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan i Värmland.

Ulf Jonsson

Ordförande, Studieförbundet Vuxenskolan i Värmland

Gert Ohlsson

Styrelseledamot, Studieförbundet Vuxenskolan i Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.