Danielsson: Konferens om Europas framtid får inte bli en firmafest för federalister

Signerat
PUBLICERAD:
Människor från hela EU ska ges möjlighet att dela med sig av sina idéer och på det sättet vara med att utforma vår gemensamma framtid, skriver Johan Danielsson.
Foto: Fredrik Persson / TT

Direkt från Europaparlamentet

Företags rätt att röra sig fritt på EU:s inre marknad får aldrig bli ett verktyg för utnyttjande av människor, skriver Johan Danielsson.

Europa står inför stora utmaningar. Det senaste året har fokus varit på att bekämpa pandemin och dess konsekvenser. Även när pandemin är över återstår många utmaningar. Euron är inte ett fungerande valutasamarbete, andelen arbetande fattiga i Europa ökar och vi måste ställa om våra samhällen för att möta klimatutmaningen. Mot den bakgrunden arrangeras nu en 11 månader lång konferens om Europas framtid.

Den 19 juni träffades konferensens plenarförsamling för första gången. Plenarförsamlingen består av 433 ledamöter från Europaparlamentet, nationella parlament, representanter för medlemsländernas regeringar och 108 personer som representerar de paneler som skapats för att ge en röst till EU:s medborgare.

Det uttalade målet med konferensen är att lyssna på medborgarna. Människor från hela EU ska ges möjlighet att dela med sig av sina idéer och på det sättet vara med att utforma vår gemensamma framtid.

Det finns uppenbara risker med detta ”lyssnande”. Förslagen från medborgare har redan börjat strömma in på den dedikerade hemsidan. I den första sammanställningen jag tagit del av kan man läsa att medborgarna önskar sig att EU ska bli en federal stat, att Europaparlamentariker ska väljas genom landsöverskridande valsedlar och att makten över skatter ska flyttas från medlemsländerna till EU-nivån. Tillåt mig att tvivla på representativiteten.

Jag ser det som min uppgift under framtidskonferensen att företräda alla de väljare jag träffade under valrörelsen 2019. Under sex månader reste jag runt i Sverige och besökte arbetsplatser för att diskutera EU-valet med framför allt medlemmar i LO-förbunden.

Under ett av alla dessa arbetsplatsbesök besökte jag ett tvätteri i Mellansverige. Jag träffade de anställda i fikarummet. Efter att jag hållit låda i tio minuter tar en av de anställda till orda. ”Ursäkta mig, men vad är Europaparlamentet?”. En fantastisk fråga som öppnade upp hela mötet som blev mycket givande. De anställda på den och alla andra arbetsplatser jag besökt har många synpunkter på fri rörlighet, konkurrens på arbetsmarknaden, miljö- och klimatpolitik och pensioner, men aldrig har någon önskat sig landsöverskridande valsedlar i valet till Europaparlamentet.

Viktigast för att deras röster ska komma till tals är att vi säkerställer att EU inte blir ett verktyg för företag som vill kringgå nationella regleringar. Företags rätt att röra sig fritt på EU:s inre marknad får aldrig bli ett verktyg för utnyttjande av människor, konkurrens med låga löner och usla arbetsvillkor.

Medlemsländernas möjlighet att reglera arbetsmarknaden, ta ut skatter och utforma välfärdsstaten får inte begränsas av kortsiktiga vinstintressen hos företag som rör sig över gränserna. Samtidigt behöver vi gemensamt ta oss an gränsöverskridande frågor som klimathotet, brottslighet och migration. Politikens kontroll över marknaden måste stärkas. Endast så kan folkviljan få genomslag i politiska val. Detta måste EU:s framtidskonferens diskutera.

Johan Danielsson

Europaparlamentariker (S)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.