Hoppa till huvudinnehållet

Replik: En bättre framtid på spåret

Publicerad:
Det är givetvis glädjande att norska och svenska politiker börjat tala med varandra i järnvägsfrågor, skriver Urban Hermansson.
Det är givetvis glädjande att norska och svenska politiker börjat tala med varandra i järnvägsfrågor, skriver Urban Hermansson. Foto: Danny Zhan / AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Med tanke på vad som sagts och skrivits på senare tid är Trafikverkets utredningar en bräcklig grund att fota avgörande beslut på, skriver Urban Hermansson.

Svar till Stina Höök med flera (NWT 7/6)

Jag tackar för svaret på mitt inlägg. Även om det bara indirekt mötte min uppmaning vill jag ändå passa på och lägga till några synpunkter.

Det är knappast ett missförstånd att uppfatta 2’55 som förslag till en snabbare järnväg, Stockholm-Oslo. Restiden ska förkortas betydligt, nya delsträckor byggas och kostnaden belöpa sig till ett försvarligt antal miljarder. Det kan svårligen uppfattas som enbart kvalificerat underhåll. Att förslaget utgår från en s k ÅVS från Trafikverket är inte heller en kejsares befallning. Med tanke på vad som sagts och skrivits på senare tid är Trafikverkets utredningar en bräcklig grund att fota avgörande beslut på.

Min avsikt var inte att polemisera. Jag vill dock framhålla att tanken på en ny bana i linje med EU:s transportkorridorstrategi har tagits fram, diskuterats och utvecklats under flera år i den norsk-svenska tankesmedjan TGB 2025. Det är inget hugskott. Flera synnerligen järnvägskunniga personer och politiskt aktiva har deltagit i ett mycket seriöst arbete. Vi har inte heller något emot att man förbättrar befintliga spår. De kommer att behövas, inte minst för gods- och regional trafik. Det är givetvis glädjande att norska och svenska politiker börjat tala med varandra i järnvägsfrågor. TGB 2025 har gjort det i mer än fem år. Ett gott exempel på norsk/svensk samverkan i praktiken.

Så skriver du en debattartikel

Låt mig också säga att Offensiva Karlstad/Värmland inte har någon partipolitisk inriktning. Vi har ett övergripande mål, att bryta Värmlands kräftgång. Utvecklingen har stagnerat under decennier, t o m sekel. Vi menar att det fordras starka impulser för att få bukt med de negativa trenderna. Vi blir allvarligt bekymrade, när det är hart när omöjligt att rekrytera kvalificerad personal till Värmland. Att sju av åtta avdelningschefer på MSB sitter i Stockholm är en larmsignal. Att ingen tillräckligt kvalificerad jurist söker lagmanstjänsten vid tingsrätten är en annan. Att SCB presenterar prognoser som visar att större delen av länet fortsätter att dräneras strör ytterligare salt i såren. Något måste alltså göras!

I vårt remissvar till den nya Värmlandsstrategin lade vi fram en rad förslag gällande bland annat infrastruktur, för att höja ambitionsnivån. I det perspektivet spelar tågen en viktig roll. Det gäller att välja en väg som pekar framåt. Underlag finns för en sådan diskussion i ordnade och konstruktiva former.

Jag vidhåller min uppfattning att frågan är tillräckligt viktig för att dryftas i en större grupp, som har kunskaper och intresse av att detta blir en kick för Värmland. Det finns många former att välja på för en sansad dialog i framåtsyftande atmosfär, workshops, seminarier, medborgargrupper enligt fransk modell och så vidare.

Borde inte detta vara självklart i en fungerande demokrati?

Urban Hermansson

Offensiva Karlstad/Värmland

Artikeltaggar

DebattEUJärnvägMSBStina HöökTrafikverketUrban Hermansson