Hoppa till huvudinnehållet

Det blir en skattehöjning nästa år

Publicerad:
De ekonomiska ramarna klubbades igenom.
De ekonomiska ramarna klubbades igenom. Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Kommunfullmäktige klubbade igenom de ekonomiska ramarna för nämnderna 2022-2024. Det innebär bland annat en skattehöjning på 75 öre från 2022 som ska ge 15 miljoner kronor till kommunkassan. Skattehöjningen ska bekosta ny skola, ny idrottshall och ny simhall.

De ekonomiska ramarna för 2022 ser ut så här:

  • Kommunstyrelsen 173 429 000 kronor.
  • Miljö- och byggnadsnämnd 3 479 000 kronor.
  • Barn- och utbildningsnämnd 218 042 000 kronor.
  • Socialnämnd 348 661 000 kronor.
  • Övriga/gemensamma nämnder 17 812 000 kronor.

Totalt: 761 423 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade även att minska socialnämndens ram med 6 miljoner kronor för effekten av folkhälsoarbete, samt att återföra 700 000 kronor för fritidsorganisationen till kommunstyrelsens ram.

Målet är att Filipstads kommun ska ha en ekonomi i balans 2024.

Johnny Grahn (SD) undrade om vilka åtgärder som ska göras för folkhälsan för att uppnå besparingen.

Kommundirektör Hannes Fellsman förklarade att det pågår ett arbete för att öka folkhälsan och minska kostnaderna för bland annat försörjningsstödet.

Åsa Hååkman Felth (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Hon förklarade bland annat att försörjningsstödet ska halveras och att placeringskostnaderna för barn och unga ska minska. Hon framhöll också vikten av en ny simhall och idrottshall för att förbättra folkhälsan.

Yrkade på återremiss

Christer Olsson (M) lade ett yrkande om att återremittera ärendet, eftersom det av ärendets beslutsunderlag och bifogad checklista framgår tydligt att det vid beredningen av ärendet inte har tagits hänsyn till barnrättsperspektiv, funktionsrättsperspektiv eller till diskrimineringsgrunderna.

– Ärendeberedningen kan inte anses tillfredsställande, sa Christer Olsson och förklarade att Filipstadssamverkan yttrade på återremiss av ärendet för kompletteringar.

Christer Olsson (M).
Christer Olsson (M). Foto: Göran Persson

Kanslichef Catrin Marsell förklarade att checklistan är tänkt som ett stöd för alla i ärendehanteringsprocessen, men att den inte är tvingande.

Christer Olsson menade att det inte kan vara godtyckligt hur och när checklistan ska användas.

Yrkade avslag

Johnny Grahn (SD) yrkade att för att skolomorganisationen ska få genomföras utan oro för besparingar - samt att gymnasiets samarbete med Hällefors ska få sätta sig - att underskottet på cirka 10 miljoner tas från balansen. Han yrkade även avslag på skattehöjningen med 75 öre.

– Vi yrkar även att en återvandringshandläggare ska finnas tillgänglig för de som vill återvandra, sa Johnny Grahn.

Viktig checklista

Patrik Fornander (M) yrkade bifall till Christer Olssons (M) återremissyrkande och pekade på vikten av att följa barnchecklistan.

Åsa Hååkman Felth (S).
Åsa Hååkman Felth (S). Foto: Göran Persson

Åsa Hååkman Felth (S) menade att man inte gör de här listorna i det här läget utan när man satt ramarna. Hon yrkade även avslag på Sverigedemokraternas yrkanden.

Därefter följde en lång debatt kring hanteringen av barnchecklistan, med tidvis rätt skarpt tonläge.

Torgeir Pettersen (S) yrkade avslag på Sverigedemokraternas yrkanden. Han tillstyrkte även kommunstyrelsens förslag.

Anders Nilsson (V) menade att man alltid kan bli bättre eller sämre på hur man fyller i barnchecklistan. Han yrkade även avslag på Sverigedemokraternas yrkande och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Filipstadssamverkan hade räknat med att få igenom en återremiss - men så blev inte fallet. Det blev 12 ja-röster, 19 nej-röster och 6 ledamöter avstod från att rösta. Det hade krävts 13-ja röster för att få igenom en återremiss.

Ett budgetyrkande

Filipstadssamverkan lade därför fram sitt budgetyrkande på den ekonomiska planen och yrkade på att:

– den kommunala skattesatsen ska vara oförändrad under planperioden.

– den föreslagna lönerevisionen med två procent får finansieras inom respektive förvaltningsram.

– en omfördelning av budgetmedel görs till barn- och utbildningsnämnden med tre miljoner kronor för att bland annat bibehålla ett oförändrat programutbud i gymnasieskolan.

Kraftig kritik

Jomark Polintan (S) menade att Filipstadssamverkans budgetförslag inte går ihop. Han menar att deras budgetförslag skulle innebära kraftiga besparingar inom exempelvis socialnämnden.

– De kan inte slutredovisa det förslaget de lagt, säger Jomark Polintan som menar att de höll sig fast vid formalia kring barnchecklistan istället för att prata politik.

Jomark Polintan framhåller att Filipstadssamverkan har haft tre veckor på sig - sedan förra sammanträdet i kommunstyrelsen - att ta fram ett genomtänkt budgetförslag. Något som han inte tycker att de har lyckats med.

Filipstadssamverkans budgetförslag ställdes sedan mot Sverigedemokraternas förslag. Kommunfullmäktige beslutade då enligt Filipstadssamverkans förslag. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Därefter ställdes kommunstyrelsens budgetförslag mot Filipstadssamverkans budgetförslag. Kommunfullmäktige beslutade då enligt kommunstyrelsens budgetförslag.

Artikeltaggar

Åsa Hååkman ErikssonFilipstadFilipstads kommunJohnny GrahnJomark PolintanKommunfullmäktigeNyheterSocialnämnderSverigedemokraterna

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.