”Vill skyndsamt återskapa trygghet för hyresgästerna”

Insändare
PUBLICERAD:
Här svarar KBAB hur bolaget jobbar kring trygghet för sina hyresgäster.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Svar till oroliga grannar, NWT 16 juni.

Vi jobbar aktivt med trygghet och vill såklart att alla våra hyresgäster ska känna sig trygga i våra lägenheter och områden.

Bland de cirka 7 500 lägenheter som vi har i vårt bestånd uppstår det dock ibland oegentligheter som vi behöver hantera.

Vid, exempelvis en anmälan om störning, hanterar vi på KBAB detta utifrån hyreslagen som är det regelverk vi har att förhålla oss till. Vår avsikt är alltid att störningar ska upphöra så fort som möjligt och återskapa tryggheten, främst genom en dialog. Ibland blir det nödvändigt att mer formellt rättelseanmana en hyresgäst, det sker via det som i vardagligt tal kallas varningsbrev.

När ett varningsbrev gått ut måste vi ge hyresgästen skälig tid för att vidta rättelse.

Uppnås inte önskad effekt riskerar den störande hyresgästen att få sitt hyresavtal uppsagt. Om den störande hyresgästen då bestrider uppsägningen och inte avflyttar inom utsatt tid skickas ärendet vidare för prövning i domstol.

Fram tills dess att ett ärende är avgjort i domstol består hyresgästens besittningsskydd och har kvar rätten till sin bostad. Hela processen från att en anmälan om störning kommer in till ett avgörande i domstol tar tid och upplevelsen kan vara att inget händer, men vår avsikt kvarstår - att alltid skyndsamt återskapa trygghet och trivsel för våra hyresgäster.

Daniel Björkman

Säkerhetsutvecklare, KBAB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.