Slumpa inte bort biogasen

Debatt
PUBLICERAD:
Människor i lägenheter i städer som inte kan ladda hemma är en stor sådan grupp. Där passar biogasen alldeles utmärkt, skriver Rickard Nordin med flera.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Biogasen gör stor nytta i samhället. Gasen ersätter fossila bränslen, skriver Rickard Nordin med flera.

Biogasen är en viktig del i omställningen mot en klimatsmart fordonsflotta. Bränslet är rent, släpper ut få partiklar och finns lätt tillgängligt. Det är därför en gåta att regeringen nu föreslår att biogasbilar helt ska exkluderas ur miljöbilsdefinitionen.

Det EU-regelverk som hänvisas till säger inget om att miljöbilsdefinitionen måste ändras. Den sätter bara upp mål för hur många elbilar som ska finnas i upphandlingen. Miljöbilsdefinitionen är dock bredare än så. Den pekar ut statens riktning och ligger till grund även för många företags inköp av bilar.

Det är tydligt att vi ser allt mer elektrifiering i personbilsflottan. Det är en välkommen utveckling. Samtidigt har inte alla möjlighet att köra på el. Människor i lägenheter i städer som inte kan ladda hemma är en stor sådan grupp. Där passar biogasen alldeles utmärkt. Regeringen har stirrat sig blinda på elektrifieringen istället för att fokusera på vad som måste bort – de fossila bränslena.

Biogasen gör stor nytta i samhället. Gasen ersätter fossila bränslen. Biogödseln som kommer ut i andra änden av processen ersätter fossil konstgödsel och alternativet att låta gödsel, avloppsslam och annat bara få ligga skapar stora mängder metan som är en kraftfull växthusgas. Det är dessutom ett lokalt, inhemskt bränsle som kan ge jobb åt många människor runt om i hela landet samtidigt som det minskar importbehovet av fossil gas. Det finns alltså all anledning att värna biogasen.

Rickard Nordin (C)

Klimat- och energipolitisk talesperson

Anna-Lena Carlsson (C)

Distriktsordförande, Centerpartiet Värmland

Ola Persson (C)

Regionråd, Region Värmland

Frida Pettersson (C)

Kommunalråd, Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.