Insändare: Jägarna har en nyckelroll mot barkborreangrepp

Publicerad:
Vi vill inte ha den älgexplosion återigen som den vi fick på 80-talet efter de barkborrehärjningar som var i Klarälvdalen under hela 70-talet, tycker insändarskribenten. Foto: Lisa Olaison

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Just nu pågår stora barkborreangrepp på våra granskogar till exempel i Fryksdalen. Som ett brev på posten så kommer naturligtvis funderingar på om vi har för mycket gran och dessutom gran på ”fel” marker, det vill säga tallmarker. Det finns nog en hel del som är rätt i det påståendet och därför ska vi nu tallföryngra betydligt mer framöver. Jättebra, tycker jag!

Värsta granbarkborreläget sedan 1950-talet

Nu har jag gjort en del reflektioner kring detta. Att regelbundet bruka sin skog och inte låta granen bli så överhållet gammal, som i en del fall, motverkar 8-tandad barkborre (den baggen gillar gammelgran, men inte ung växtlig gran)

Låt oss anta att barkborrarna härjar ytterligare något år. De hyggen som breder ut sig kommer då att ha en väldigt stor yta. Även om vi ökar tallföryngringarna så kommer lövet att komma först. Barkborrar gillar inte lövsly, men det gör älgen! Vi håller nu på att skapa ett jätteskafferi åt älgarna! Det är där jägarna kommer in i bilden. Vi vill inte ha den älgexplosion återigen som den vi fick på 80-talet efter de barkborrehärjningar som var i Klarälvdalen under hela 70-talet. Det gäller nu att vara på tå med avskjutningen.

Om vi inte reglerar älgstammen i takt med att lövsly väller upp på hyggena så riskerar vi att få följande scenario framöver: Älgstammen växer, äter massor med lövsly: Bra! Men på vintern finns inte löv, då finns tall! Vi riskerar då att om några år få ett gäng missnöjda skogsägare med sönderbetade tallföryngringar. Dessa skogsägare kommer då att säga: ”Ni (skogsbolag och myndigheter) sa åt oss att föryngra med tall, se vad som hände med våra tallskogar! Vi betalade dyra pengar för tallplantor och för plantering! Det går inte att odla tall! Bättre då med gran även om det är fel trädslag på fel mark”.

Karusellen är då åter igång. Vi får för mycket gran. Tallmarker kommer att beskogas med gran och långt in i framtiden kommer barkborren att slå till igen. Då kommer något ljushuvud på att "vi har för mycket gran, vi borde föryngra mer med tall"..!

Så ni som är jägare och jaktintresserade: Håll efter älgstammen på en lagom nivå. Mycket bättre att jägarna tar älgen än att vargarna ska få ett välfyllt älgskafferi på grund av lövslyhyggen, just det, problemet (varg) fanns inte i Klarälvdalen på 70-talet!

Ecce Homo

Artikeltaggar

ÄlgBarkborreInsändareJaktSkogVargarVärmlands län

Läs vidare