Hoppa till huvudinnehållet

Dåliga vägar är en demokratifråga

Publicerad:
Men sanningen är att det finns andra åtgärder som ger säkra vägar utan att landsbygdens invånare får betala priset i form av sämre service och tillgänglighet, dessa åtgärder är framför allt bättre vägunderhåll, skriver Marcus Dahlsten.
Men sanningen är att det finns andra åtgärder som ger säkra vägar utan att landsbygdens invånare får betala priset i form av sämre service och tillgänglighet, dessa åtgärder är framför allt bättre vägunderhåll, skriver Marcus Dahlsten. Foto: Transportföretagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi ser en stor risk med att Trafikverket och regeringen ser sänkta hastigheter som en ”quick fix” på ett mer omfattande problem, skriver Marcus Dahlsten.

Det svenska vägnätet symboliserar på många sätt mobilitet, utveckling och utgör kittet som håller samman stad och land. Vägnätets framkomlighet är därför en grundläggande demokratifråga för dem som är beroende av det – inte minst den svenska landsbygden. Men det svenska vägunderhållet är långt ifrån tillräckligt för att säkra svenska vägar.

Samtidigt som vägarnas betydelse är oförändrat stor fortsätter Trafikverket att sänka hastighetsbegränsningarna i det statliga vägnätet. Att försumma det underhåll som krävs för säkra vägar och samtidigt sänka hastigheten på bekostnad av de som bor på landsbygden är en utveckling som oroar.

2016 aviserade Trafikverket hastighetssänkningar på närmare 430 mil av det svenska landsvägsnätet under innevarande planperiod (2014-2025), en storleksordning som uppgavs motsvara 44 procent av de statliga dåvarande 90-vägarna. Som skäl angav Trafikverket två svepande formuleringar från regeringen samt att arbetet inryms i deras allmänna uppdrag.

Så skriver du en debattartikel

Redan då ansågs förslaget hålla udden riktad mot landsbygdens invånare, som genom förändringen upplevde sig få sämre tillgänglighet till arbetsplatser, utbildning och samhällsservice. Ändå infördes hastighetssänkningen.

Nu är det dags igen. Trafikverket aviserar att de fortsätter med sin hastighetsanpassning, som i praktiken innebär kraftigt sänkta hastigheter på statliga vägar. Under 2021 planeras sänkningar på 34,3 mil väg. Anledningen sägs vara att värna det säkra mötet, vilket ju låter som ett betydelsefullt och fullt giltigt skäl.

Men sanningen är att det finns andra åtgärder som ger säkra vägar utan att landsbygdens invånare får betala priset i form av sämre service och tillgänglighet, dessa åtgärder är framför allt bättre vägunderhåll. Trafikverket menar dessutom själva att man vill se fler vägar som är säkra för högre hastighet men att det kostar mycket.

Vi ser en stor risk med att Trafikverket och regeringen ser sänkta hastigheter som en ”quick fix” på ett mer omfattande problem. Ett ytterligare bevis hittar vi i rapporten Aktionsplan för säker vägtrafik, som är ett resultat av samverkan mellan 14 myndigheter och aktörer som angett vad de själva avser att göra under de närmaste fyra åren för att bidra till en säker vägtrafik. Trafikverket skriver att de önskar sänka hastighetsgränserna inom delar av 70-vägnätet, men att de saknar mandat att besluta om 60 kilometer i timmen på statliga vägar.

Vi menar att Trafikverket har gått för långt i tolkningen av sitt uppdrag från regeringen. Det är tydligt att myndigheten önskar att sänka hastigheten i långt större utsträckning än vad de har mandat till. Hur länge ska detta få fortgå utan att saken diskuteras djupare? Nu skickas aviserade hastighetsjusteringar på remiss. Men tyvärr verkar myndighetens agenda redan vara satt. De slår dövörat till för kritiska synpunkter från berörda kommuner och regioner.

Att ignorera behoven av underhåll och underlåta upprustning och bättre underhåll på våra vägar och tro att en ny hastighetsskylt löser säkerhetsproblematiken kommer innebära förödande konsekvenser för hela Sverige. Konsekvenser som kommer att drabba landsbygd, storstadsområden och näringsliv på grund av längre avstånd i tid och fördyrade transporter.

Marcus Dahlsten

Vd, Transportföretagen

Artikeltaggar

DebattDemokratiInfrastrukturLandsbygdMarcus DahlstenTrafikverketTransportföretagenVägar