Intervju Josefin Malmqvist: Jämställdhet börjar i plånboken

Publicerad:
Valet man hamnar i är om man ska få kvinnor att välja andra yrken eller att höja statusen för de yrkena, säger Josefin Malmqvist. Foto: Gustaf Elias

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det handlar om saker som sexualbrottslighet, trygghet i det offentliga rummet och om hedersförtryck. Men också om vanlig privatekonomi, säger Josefin Malmqvist.

Moderaterna är ett av de svenska riksdagspartier som har mest jämlik väljarkår. Enligt senaste SCB mätningen skulle 22,3 procent av kvinnorna och 22,5 procent av männen rösta på partiet. Men Josefin Malmqvist som är ordförande för nätverket Moderatkvinnorna är ändå inte nöjd.

”Det finns fortfarande en skillnad om vi tittar på antalet medlemmar och antalet aktiva i partiet så Moderatkvinnorna har fortfarande en viktig uppgift att verka för att fler kvinnor blir aktiva. Och då tror jag att det är politikens innehåll som spelar störst roll”.

Moderatkvinnorna lade nyligen fram en egen reformagenda med 123 förslag för ökad jämställdhet. Josefin Malmqvist menar att det finns flera områden där jämställdheten i samhället inte går framåt.

”Det handlar om saker som sexualbrottslighet, trygghet i det offentliga rummet och om hedersförtryck. Men också om vanlig privatekonomi där utjämningen av livsinkomster går långsamt. Kvinnor deltar fortfarande i mindre nivå i arbetslivet och inkomstgapet mellan män och kvinnor har legat på samma nivå sedan mitten av 1990-talet”.

Moderatkvinnornas reformprogram har flera förslag som handlar om vård- och omsorgsyrken. Josefin Malmqvist menar att en del av orsaken bakom lönegapet i Sverige handlar om att män och kvinnor väljer olika yrken och att de kvinnodominerade yrkena ofta har lägre betalt och sämre villkor.

”Valet man hamnar i är om man ska få kvinnor att välja andra yrken eller att höja statusen för de yrkena. Politiken ska inte gå in och tvinga arbetsmarknadens parter men jag tror ändå det finns mycket som politiken kan göra. Inte minst kan det offentliga föregå med gott exempel eftersom kommuner och landsting är stora arbetsgivare för många kvinnor. Delade turer borde till exempel kunna arbetas bort för dem som det inte passar.”

En fråga som Moderatkvinnorna driver och som Josefin Malmqvist brinner för är möjligheten att träna på betald arbetstid.

”Det finns inom mansdominerade branscher som brandkåren och försvaret men behövs ju lika mycket för de som till exempel jobbar inom äldreomsorgen där det kan vara stressigt och det förekommer tunga lyft”.

Tanken är att reformförslagen för jämställdhet ska arbetas in i Moderaternas partiprogram på arbetsstämman som partiet håller i höst. Kommer Moderatkvinnorna få gehör i partiet för sina reformer för ökad jämställdhet?

”Det tror jag. Alla våra förslag är genomarbetade och grundade i aktuell forskning om jämställdhet. Det kompletterar den politik som Moderaterna redan har och gör den ännu bättre som helhet.” (SNB)

Mathias Bred

Artikeltaggar

ÄldreomsorgArbetslivArbetsmarknadHederskulturJämställdhetJosefin MalmqvistModeraternaModeratkvinnornaSexualbrottSigneratSjukvårdTrygghetsarbete

Läs vidare