Slutreplik: Hyrestak och bostadsbidrag behövs

Debatt
PUBLICERAD:
Det är tydligt att hyrestak på nyproducerade studentbostäder behövs för att tvinga byggbolagen att hålla nere kostnaderna så att studenter faktiskt har råd att bo i studentbostäder, skriver Ida Gullbrandsson, Malin Malm och Johan Ekegren.
Foto: LARS PEHRSON / SVD / TT
Ända sedan investeringsstödet infördes av regeringen 2016 har byggnationen av studentbostäder ökat, skriver Ida Gullbrandsson, Malin Malm och Johan Ekegren.

Svar till Douglas Thor med flera (NWT 4/6).

Moderata studentförbundet (MST) verkar vilja ta bort alla ambitioner från bostadspolitiken och helt förlita sig på att marknaden ska lösa bostadskrisen. En marknad som vi sedan 1990-talets liberalisering har sett helt misslyckats med att skapa en hållbar bostadssituation för både studenter såväl som resten av Sveriges medborgare.

I sin replik hävdar MST att de reformförslag som vi presenterar i rapporten ”Studentbostadsbluffen: Har studenter råd att bo i nyproducerade studentbostäder?” inte har gett önskad effekt. Det är helt enkelt inte sant. Ända sedan investeringsstödet infördes av regeringen 2016 har byggnationen av studentbostäder ökat. I rapporten lägger vi dessutom fram argument från Studentbostadsföretagen som är eniga om att investeringsstödet måste breddas för att kunna bygga fler studentbostäder. Därför vill vi göra just detta: höja och bredda investeringsstödet för fler billiga studentbostäder.

Studenters ekonomi är ansträngd. I vår rapport visar vi att studenter kan tvingas betala upp till 70 procent av fullt studiemedel för hyra. Det betyder att en student har cirka 3 300 kronor kvar att leva på under resten av månaden. Att då hävda att marknadshyror skulle förbättra hyressituationen är ett hån mot studenter.

Hyresgästföreningen menar att marknadshyror skulle innebära att hyrorna skulle stiga med minst 31 procent inom urvalet av de regioner de har studerat. Det är tydligt att hyrestak på nyproducerade studentbostäder behövs för att tvinga byggbolagen att hålla nere kostnaderna så att studenter faktiskt har råd att bo i studentbostäder.

För att skapa en hållbar bostadsmarknad för både studenter och aktörerna på bostadsmarknaden måste vi öka studenternas möjlighet att betala en hyra som är rimlig för båda parter. Precis som vi skriver i rapporten ser vi att ett hyrestak i relation med dagens studiemedel skulle innebära stora svårigheter för att bygga nya studentbostäder.

Därför måste bostadsbidraget bli generellt för alla studenter samtidigt som ett höjt investeringsstöd möjliggör för bostadsföretagen att bygga billigare. Detta skulle öka studenternas betalningsmöjligheter och möjliggöra för bostadsföretagen att fortsätta bygga.

MST menar att det i dagsläget bara är för studenter att leta upp information om bostadsbidraget för sedan få det. Vi har i vår rapport visat källor som kommit fram till att dagens system för bostadsbidraget omfattas av hårda krav och hög risk för återbetalningsskyldighet. Detta gör att studenter inte vill ta bidraget. Studenter ska inte riskera att bli straffade med en återbetalningssmäll för att kunna ha råd att bo i studentbostäder. Därför behövs ett generellt bostadsbidrag för studenter som garanterar och höjer deras betalningsmöjlighet.

Vår rapport visar tydligt att Sverige behöver en ambitiös bostadspolitik. Lyckade statliga satsningar har bevisat att subventioner och stöd fungerar för att bygga mer. De har också bevisat att det är möjligt att bygga billigare. Att denna politik har testats i decennier har MST helt rätt i.

När den aktiva bostadspolitiken styrde under 1960-, 70- och 80-talet blev den billiga bostaden en social rättighet för alla medborgare. Den nuvarande bostadskrisen är en konsekvens av de senaste decenniernas nyliberala bostadspolitik. Det MST föreslår är att tjurskalligt fortsätta i den riktning som skapat dagens problem.

Ida Gullbrandsson

Ordförande för S-studenter i Karlstad

Malin Malm

Förbundsordförande för S-studenter

Johan Ekegren

Rapportförfattare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.