Skeva jämförelser om invandring

Debatt
PUBLICERAD:
Asylrätten urholkas när människor inte ges tillfälle att söka asyl. Det är inte hållbart i en värld där antalet flyktingar är större än någonsin, skriver Karin Brunsson.
Foto: Panagiotis Balaskas/AP
Men integration förutsätter ömsesidig anpassning. Att bara satsa på dem som ska bo i landet en kort tid blir konstigt (ineffektivt) utan motsvarande satsningar på dem som är födda i Sverige, skriver Karin Brunsson.

I förslaget till ny migrationspolitik (proposition 2020/21:191) kombinerar regeringen höga ambitioner med åtgärder som motverkar vad man säger sig vilja uppnå. Vissa jämförelser återkommer, medan andra – lika relevanta och angelägna – saknas. I åtminstone fyra avseenden hade regeringen och de borgerliga oppositionspartierna kunnat komma till andra slutsatser om de hade gjort andra jämförelser.

● Reglerna

Förslaget att asylsökande normalt bara ska få stanna en begränsad tid jämförs med reglerna i andra EU-länder och i de nordiska länderna. Flyktingmottagandet i andra delar av världen är däremot omfattande: I Libanon utgjorde flyktingarna 13,4 procent av befolkningen år 2019, i Jordanien 6,4 procent och i Turkiet 4,3 procent. Motsvarande tal för EU var enligt EU-kommissionen 0,6 procent. Politikerna hade kunnat motivera en generös migrationspolitik just med att grannländerna är obenägna att ta emot asylsökande.

● De särskilt sårbara

Asylrätten ska värnas, säger regeringen. Samtidigt ska de människor som är särskilt utsatta hindras och till och med avskräckas från att närma sig Sveriges gränser. Politikerna hade kunnat underlätta för just dessa människor att bosätta sig i Sverige – ett tryggt, rikt och glest befolkat land, där andelen äldre (och äldre-äldre) blir allt större.

● Integrationen

Oviljan att ta emot asylsökande motiveras med att Sverige inte klarar av att integrera dem som behöver skydd. Men integration förutsätter ömsesidig anpassning. Att bara satsa på dem som ska bo i landet en kort tid blir konstigt (ineffektivt) utan motsvarande satsningar på dem som är födda i Sverige. Tillfällen att lära sig av andras erfarenhet, språk och kultur gör livet rikare för alla. Politikerna hade kunnat se integration som en möjlighet, inte som ett problem.

I debatten hävdas att det tar lång tid för utrikes födda att få arbete och ännu längre tid för dem att bli självförsörjande. Men efter fem år är de flesta av dem som är födda i Sverige fortfarande analfabeter. Det kommer att ta ytterligare femton år innan de – kanske – klarar av att fylla i en blankett från Skatteverket. Politikerna hade kunnat utgå från hur lång tid det tar för de inrikes födda att bli integrerade.

● Utanförskapet

Sverige är ett av världens rikaste länder. Varor som fattiga sömmerskor och andra industriarbetare har tillverkat finns i överflöd. Även tjänster sköts i många fall från länder där lönerna är lägre än i Sverige. Skillnaderna i levnadsstandard ökar. Ändå beskrivs utanförskap som en svensk företeelse. Politikerna hade kunnat se jämlikhet som ett viktigt migrationspolitiskt mål.

Regeringen vill utforma en migrationspolitik som är samtidigt långsiktigt hållbar, human, rättssäker och effektiv. Men dessa honnörsord passar inte ihop med de förslag till ändringar i utlänningslagen som riksdagen ska besluta om. Asylrätten urholkas när människor inte ges tillfälle att söka asyl. Det är inte hållbart i en värld där antalet flyktingar är större än någonsin.

Inte heller bidrar tillfälliga uppehållstillstånd till långsiktighet och effektivitet för alla dem som behöver komma i gång med sina liv. Och att relatera rättssäkerhet till en lag som är inriktad på att avskräcka asylsökande från att närma sig Sverige är bara egendomligt.

Karin Brunsson

Docent i företagsekonomi

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.