Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Öppet brev till Fred Olsen Renewables

Publicerad:
Insändarskribenten säger nej till en vindkraftspark på Röknölen och ber Fred Olsen Renewables samt Torsby kommun att tänka om. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Som boende i Båtstad, Höljes motsätter vi oss å det kraftfullaste era idéer om en etablering av en gigantisk vindkraftspark på Röknölen.

Vad ska detta ge en bygd som redan på många sätt utarmats genom åren?

Den unika natur Norra Finnskoga erbjuder och den naturturism den möjliggör är ett av få bestående värden vi kan luta oss på. Att då presentera en idé om en vindkraftspark precis intill naturreservatet Havsvalladalen, som är Värmlands största sammanhängande naturskogsområde, känns fullkomligt groteskt! Naturen i Havsvalladalen är en mosaik av blockmarker, sumpskogar, myrar, bäckar och tallnaturskog, vilket tillsammans skapar mycket höga naturvärden. Här finns också partier med mestadels gran- eller lövskog, särskilt asp och sälg. Totalt har mer än 80 signalarter hittats i området, varav drygt 30 finns med på den nationella rödlistan. Det handlar bland annat om sex fågelarter, nio mossor, 16 svampar och hela 38 lavar. Den starkt hotade grenlaven finns här på sin sydligaste kända lokal i landet.

Självklart kommer denna unika naturmlijö påverkas kraftigt av att ha en vindkraftspark som granne.

Här måste ni och Torsby kommun tänka om!

De små fördelar detta eventuellt skulle ge bygden (det talas om så lite som 9-11 tjänster under vindkraftsparkens livstid) överskuggas totalt av den förlust av naturvärden detta skulle innebära, något som i slutändan är det viktigaste denna bygd har för att kunna ha en framtid!

Johan Berthling

Artikeltaggar

InsändareTorsbyTorsby kommunVindkraft