Hoppa till huvudinnehållet

Vi är mot vinstdriven skola och vård

Publicerad:
Skutbergets friluftsområde skall vara ett centrum för friskvård och hälsa, skyddas och skötas med en långsiktighet för att bevaras för framtida generationer, skriver företrädare för Vänsterpartiet i Karlstad.
Skutbergets friluftsområde skall vara ett centrum för friskvård och hälsa, skyddas och skötas med en långsiktighet för att bevaras för framtida generationer, skriver företrädare för Vänsterpartiet i Karlstad. Foto: Helena Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Större ekonomiskt stöd till organisationer riktat till barn och ungdomsverksamhet och organisationer som arbetar med utsatta kvinnor, skriver företrädare för Vänsterpartiet i Karlstad.

Vänsterpartiet i Karlstad vill avsätta mer skattemedel på vissa områden, när Karlstad kommuns budget för 2022-2024 skall behandlas i kommunfullmäktige den 15 juni 2021.

För att nämna några av de områden som Vänsterpartiet vill lägga extra pengar på är att utveckla kommunens invånares inflytande i samhället. Större ekonomiskt stöd till organisationer riktat till barn och ungdomsverksamhet och organisationer som arbetar med utsatta kvinnor. Bättre kulturutbud i kommunens mindre tätorter och en avgiftsfri kulturskola för att möjliggöra alla barns tillgång till musik och kultur.

Vi vänsterpartister i Karlstad vill ha en välfärd man kan lita på, utan privata vinstintressen, med en skola som utjämnar klasskillnader, en värdig äldreomsorg för alla och en kultur som gynnar alla i kommunen.

Så skriver du en debattartikel

Vi vill göra det lättare för kommunens unga, vuxna och äldre att vara med och påverka sin vardag och samhällsutvecklingen i rätt riktning.

Vi är emot systemet med i princip fri etableringsrätt för ekonomiskt överkompenserade vinstdrivande friskolekoncerner. Det ska finnas bra förskolor och skolor för alla i hela kommunen.

Vidare så bedrivs ett antal olika vårdboenden i Karlstad i privat regi. Även detta system med vinstdrivande vårdbolag inom äldreomsorgen, som betalas av kommunens skattebetalare, är Vänsterpartiet emot.

Klimatförändringen är en ödesfråga. Olika kommuner, regioner och organisationer utlyser nu ett klimatnödläge. Vi riskerar en global ekosystemkollaps, som är ett lika stort hot mot vår existens som den globala uppvärmningen. Det är därför viktigare än någonsin, att vi ser helheten och tar hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna av allt vi gör i kommunen.

Skutbergets friluftsområde skall vara ett centrum för friskvård och hälsa, skyddas och skötas med en långsiktighet för att bevaras för framtida generationer.

Vi vill verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla inom kommunen.

Jämlikhet och jämställdhet är kanske de viktigaste faktorerna bakom människors välbefinnande och samhällets förmåga till utveckling. I samhällen med stora och växande klyftor hämmas utvecklingen, folkhälsan försämras, sociala konflikter och orättvisor sliter sönder samhället och demokratin urholkas. Ett sådant samhälle har svårare att klara framtidens utmaningar.

Du kan läsa Vänsterpartiets hela budgetförslag på Karlstad.se

Vänsterpartiet Karlstad

Håkan Olsson

Parvane Assadbegli

Per Strömgren

Johanna Sköld

Anders Hammarström

Artikeltaggar

Anders HammarströmDebattFriskolorGrundskolanGymnasieskolanJämställdhetKarlstads kommunKlimatKommunbudgetKommunfullmäktigeParvane AssadbegliPer StrömgrenSjukvårdSkutbergetVänsterpartietVårdboende