Väntetid för fri hyressättning

Ledare
PUBLICERAD:
Statsrådet Morgan Johansson (S) kommenterar utredningen Fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder.
Foto: Lars Schröder/TT
Centerpartiets krav på fri hyressättning har gett minimala framgångar.

Det är inga marknadshyror vi talar om, konstaterade justitieminister Morgan Johansson (S) då han höll presskonferens (4/6) om utredningen Fri hyressättning vid nyproduktion. Att fri hyressättning skall införas var en av Centerpartiets större segrar i regeringsförhandlingarna. Tyvärr tycks Johansson få rätt, då utredningens förslag knappast innebär någon större frihet på hyresmarknaden.

Huvudförslaget är att hyresvärdar i nybyggda hyresrätter skall kunna välja bort bruksvärdessystemet, som dominerar dagens hyresmarknad. Med bruksvärdessystemet sätts hyran i kollektiva förhandlingar, vanligen mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, och baseras på lägenhetens bruksvärde. Detta avgörs bland annat av storlek, standard, läge och närhet till kommunikationer.

Istället skall, enligt utredningens förslag, hyran kunna sättas genom individuella förhandlingar mellan hyresgäst och -värd. Detta kan tyckas vara ett stort steg framåt men djävulen sitter som ofta i detaljerna. Den avtalade hyran skall nämligen fortfarande vara föremål för överprövning i hyresnämnden, och måste motsvara hyran i ”jämförbara objekt”. Alltså i princip samma villkor som gäller i bruksvärdessystemet.

Hyreshöjningar skall som regel enbart få ske efter utvecklingen i konsumentprisindex, vilket inte är mycket till frihet. Visserligen kan höjningar få ske efter ”ändrade förhållanden”. Men dessa är återigen i princip samma som gäller för beräkning av bruksvärde, såsom bostadens standard och närhet till kommunikationer.

Den enda förbättringen är att även den allmänna efterfrågan på bostäder i området får räknas in som ändrade förhållanden. Priset får alltså äntligen påverkas av tillgång och efterfrågan. Dock kan även dessa höjningar överprövas till hyresnämnden och kan, om de är ”påtagliga”, bli föremål för så kallad trappning. Alltså att hyran höjs successivt över flera år.

Utredningens förslag ger alltså endast marginella förbättringar. Problemet med dagens regleringar är inte främst att hyrorna skulle ligga markant under marknadsvärdet. Genom både bruksvärdessystemet och presumtionshyror ligger hyresnivån ungefär där den skulle göra med fri hyressättning. Problemet är snarare att systemet är behäftat med byråkrati och regelverk som är svåra att överblicka och hantera.

Detta missgynnar små och nytillkomna fastighetsägare, vilket minskar konkurrensen på hyresmarknaden. Tyvärr ger utredningen inga lösningar i detta avseende, snarare tvärtom, då hyresvärdarna nu potentiellt kan tvingas driva individuella processer mot samtliga hyresgäster.

Med detta i åtanke är Vänsterpartiets hot om misstroendeförklaring mot regeringen mindre trovärdigt än någonsin. Den som borde vara missnöjd är Centerpartiet, särskilt som Morgan Johansson signalerade att även de begränsade förbättringar som föreslagits kommer att omvärderas på regeringskansliet. Frågan är om Centern ens kommer hota med misstroende.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.