Hoppa till huvudinnehållet

Satsningar på unga för att möta effekterna av pandemin

Publicerad:
NWT Debattredaktion
debatt@nwt.se
Vi har de ekonomiska musklerna för att kunna storsatsa på den kommunala kärnverksamheten, alltså skola, vård och omsorg, skriver Per-Samuel Nisser, Niklas Wikström, Erik Nilsson, Alexander Torin, Frida Pettersson och Monika Bubholz.
Vi har de ekonomiska musklerna för att kunna storsatsa på den kommunala kärnverksamheten, alltså skola, vård och omsorg, skriver Per-Samuel Nisser, Niklas Wikström, Erik Nilsson, Alexander Torin, Frida Pettersson och Monika Bubholz. Foto: Blågröna styret i Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi i det blågröna styret bedömer ändå att pandemin har skapat en utbildningsskuld, som snarast måste tas igen för att inte fler elever ska få problem, skriver det blågröna styret i Karlstads kommun.

Gymnasieeleverna har haft en svår situation med distansstudier och relativt få dagar i den fysiska skolan. Dessutom möter de en lågkonjunktur som innebär tuffa omständigheter på arbetsmarknaden och samtidigt ser vi de sociala effekter som uppkommit av isolering, uteblivna aktiviteter eller för att livet helt enkelt blev hårdare under pandemin. Det saknas inte problem att ta tag i framgent.

Fjärrundervisningen har krävt mycket av både skolledningar, lärare och elever och det är många som har gjort storartade insatser för att ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt.

Vi i det blågröna styret bedömer ändå att pandemin har skapat en utbildningsskuld, som snarast måste tas igen för att inte fler elever ska få problem att ta sin gymnasieexamen med bästa möjliga betyg. Därför innehåller vårt budgetförslag över 20 miljoner kronor för att stärka upp gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De kommer i sin tur avsätta tre miljoner kronor som en tillfällig förstärkning för exempelvis mer bemanning, extra läxläsning eller andra åtgärder som anses mest lämpliga för eleverna.

Så skriver du en debattartikel

Under pandemin har det även varit svårt att genomföra den praktik som ingår i gymnasieutbildningarna. Det har gjort att färre av de studerande fått anställning efter avslutad utbildning. Denna praktikskuld kommer behöva betalas av så snart som möjligt för att fler av de studerande på Yrkesvux och Yrkes-SFI ska få anställning efter avklarad utbildning.

Därför har det blågröna styret initierat ett utredningsuppdrag om hur de studenter som senast 2021 kommer att ha avslutat sina studier, inom Yrkesvux eller Yrkes-SFI, snarast ska få möjlighet till praktik och få anställning inom respektive yrkesområde.

Vi har de ekonomiska musklerna för att kunna storsatsa på den kommunala kärnverksamheten, alltså skola, vård och omsorg. Våra nämnder får två procent i en generell resursökning, vilket är dubbelt så mycket från förra året, något som ger dem extra goda förutsättningar att kunna hantera de utmaningar som finns i de olika verksamheterna.

Utöver det lägger vi extra pengar på satsningar för elevhälsa, mindre förskolegrupper och utveckling av friluftsliv samt aktivitetsytor – för att bara nämna några saker.

För det blågröna styret i Karlstads kommun

Per-Samuel Nisser (M)

Alexander Torin (M)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Niklas Wikström (L)

Erik Nilsson (KD)

Artikeltaggar

Alexander TorinCenterpartietCoronavirusetDebattErik NilssonFrida NilssonGrundskolanGymnasieskolanKarlstads kommunKommunfullmäktigeKristdemokraternaLiberalernaMiljöpartietModeraternaMonika BubholzNiklas WikströmPer-Samuel NisserSFI