Hoppa till huvudinnehållet

Ansvarsfull budget för återhämtning och utveckling

Publicerad:
Hälso- och sjukvården är vår största verksamhet och en väl fungerande hälso- och sjukvård är oerhört prioriterad, skriver företrädare för Värmlandssamverkan.
Hälso- och sjukvården är vår största verksamhet och en väl fungerande hälso- och sjukvård är oerhört prioriterad, skriver företrädare för Värmlandssamverkan. Foto: Fredrik Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Värmlandssamverkan står för ett långsiktigt och hållbart styre där vi fokuserar på utveckling och kvalitet för att utveckla Region Värmlands verksamheter, skriver företrädare för Värmlandssamverkan.

I veckan fastställde regionfullmäktige ramarna för Region Värmlands budget nästa år. En budget som arbetats fram i ett komplicerat läge. Vi befinner oss fortfarande mitt i en pandemi vars långsiktiga konsekvenser ännu inte fullt ut går att se. Att det finns många osäkerhetsfaktorer gör det svårt att planera inför framtiden – men det gör behovet desto större av att Region Värmland har handlingskraft och beredskap för att fortsatt kunna agera utifrån nya förutsättningar.

Värmland står, precis som vår omvärld, inför stora utmaningar inom nästan alla områden. Pandemin har påverkat alla delar av vårt samhälle och kommer påverka folkhälsa, näringsliv och samhällsbygget under lång tid.

Många har i pandemin drabbats av arbetslöshet, sjukdom, psykisk ohälsa och sjukdom, ofrivillig ensamhet eller oro inför framtiden. Det får konsekvenser för folkhälsa, samhälle och individ. Olika branscher och geografier drabbas olika av den ekonomiska krisen och det ger olika förutsättningar för återställning.

Så skriver du en debattartikel

Som en del i budgetbeslutet har vi nu gett uppdrag till Region Värmlands förvaltning att arbeta fram förslag på åtgärder och aktiviteter inom nio områden som är centrala för att Värmlands ska kunna återhämta sig efter pandemin:

● Människors möjligheter till försörjning i arbete eller företagande ska stärkas

● Invånarna ska kunna stärka sin psykiska hälsa och sin delaktighet i samhället

● Värmlands kulturutbud och status som besöksmål ska stärkas

● Återupprätta goda relationer med Norge i en öppen gränsregion

● Hållbart resande och hållbara transporter ska öka

● Regionen och kommunerna ska bli ännu bättre på samverkan

● Uppskjuten vård ska åtgärdas snarast

● Utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården ska intensifieras i riktning mot god och nära vård så att invånarna erbjuds en tillgänglig och sammanhållen modern hälso- och sjukvård med bästa vårdkvalitet

● Utveckla och stärka kompetensförsörjningen, vilket innefattar att stärka arbetet för att bli en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner och hållbar arbetsmiljö

I budgetbeslutet ingår också ett tillfälligt avsteg från Region Värmlands ekonomiska mål om procent överskott. 2022 får 99,5 procent av skatter och generella bidrag användas. Det betyder att ytterligare 150 miljoner fördelas till Region Värmlands verksamheter – en förstärkning i arbetet med att utveckla och ställa om inför framtidens behov.

Fjolårets starka resultat gjorde att Region Värmland kunde bygga en reserv för kommande utmaningar efter pandemin. Drygt en halv miljard finns avsatta i den så kallade resultatutjämningsreserven. Denna reserv vill vi bland annat använda för kökortning, tillgänglighetssatsningar, arbetsmiljöåtgärder, mobilitet och digitalisering.

Värmlandssamverkan står för ett långsiktigt och hållbart styre där vi fokuserar på utveckling och kvalitet för att utveckla Region Värmlands verksamheter. Hälso- och sjukvården är vår största verksamhet och en väl fungerande hälso- och sjukvård är oerhört prioriterad. Samtidigt behövs även fungerande kollektivtrafik, ett levande kulturliv och ett fokuserat utvecklingsarbete för att Värmland ska kunna återhämta sig efter pandemin.

Värmlandssamverkan

Fredrik Larsson (M)

Stina Höök (M)

Ola Persson (C)

Marianne Utterdahl (SiV)

Elisabeth Kihlström (KD)

Eva Julin Dombrowe (L)

Jesper Johansson (MP)

Artikeltaggar

ArbetslöshetBudgetarCenterpartietCoronavirusetDebattElisabeth KihlströmEva Julin DombroweFolkhälsaFredrik LarssonJesper JohanssonKollektivtrafikKristdemokraternaLiberalernaMarianne UtterdahlMiljöpartietModeraternaNorgeOla PerssonPsykisk ohälsaRegion VärmlandRegionfullmäktigeSjukvårdSjukvårdspartiet i VärmlandStina HöökVärmlandssamverkan