Hoppa till huvudinnehållet

Studiero till elever och lärare

Publicerad:
I klassrummet ska fokus vara på undervisningen, och eleverna ska ha goda förutsättningar att koncentrera sig, skriver Anna Ekström och Anna Dahlén Gauffin.
I klassrummet ska fokus vara på undervisningen, och eleverna ska ha goda förutsättningar att koncentrera sig, skriver Anna Ekström och Anna Dahlén Gauffin. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Lärare ska inte dra sig för att ingripa. De ska känna att de har hela samhällets stöd när de agerar för att ge våra barn och unga en trygg skoldag, skriver Anna Ekström och Anna Dahlén Gauffin.

Oavsett vem du är eller vilken skola du går på ska du känna dig trygg och ha studiero på lektionerna. Det är en förutsättning för att man ska kunna lära sig mycket. I många klassrum fungerar det bra, men inte i alla. Så ojämlikt ska det inte vara. Det behöver helt enkelt vara fokus på kunskap och bildning i alla klassrum, på alla skolor och i hela landet.

Därför gick vi socialdemokrater 2018 till val på att införa en nationell plan för trygghet och studiero med mobilförbud på lektionstid och bättre regler för att stänga av eller omplacera elever som hotat eller utsatt andra för våld.

Nu kan vi göra verklighet av våra vallöften, då vi i regeringsställning remitterar en bred och omfattande nationell plan som tar ett helhetsgrepp kring trygghet och studiero för alla elever.

Det förbyggande arbetet ska stärkas, bland annat genom att skolpersonal kan få bättre kompetensutveckling. I dag är det ofta elevassistenter och annan resurspersonal arbetar nära de elever som har mest behov av stöd. De behöver också få mandat och kompetensutveckling för att bidra till trygghet och studiero.

Så skriver du en debattartikel

Ordningsreglerna i skolan är viktiga och behöver vara tydliga och följas upp. Alla ska veta vad som gäller, och skolans samarbete med föräldrar och vårdnadshavare ska stöttas.

I klassrummet ska fokus vara på undervisningen, och eleverna ska ha goda förutsättningar att koncentrera sig. Elevers privata användning av mobiltelefoner på lektionstid ska därför förbjudas om inte läraren säger att det är tillåtet. I grundskolan och i fritidshemmet ska rektorn även kunna besluta att mobiltelefoner ska omhändertas under hela skoldagen så att barnen kan leka och röra på sig.

När något allvarligt inträffar behöver regelverket stötta skolans personal som agerar för att upprätthålla trygghet och studiero. Lärarförbundet har nyligen gjort en undersökning där hälften av lärarna uppger att de undvikit att ingripa i stökiga situationer på grund av rädsla för att bli anmälda eller för att reglerna är otydliga. Så kan vi inte ha det.

Lärare ska inte dra sig för att ingripa. De ska känna att de har hela samhällets stöd när de agerar för att ge våra barn och unga en trygg skoldag. Därför föreslås tydligare regler och att all skolpersonal ska ha mandat att ingripa och agera när situationen kräver det. Det ska också bli enklare för rektorer att stänga av eller omplacera elever som hotat eller utsatt andra för våld.

För oss socialdemokrater är det självklart: Sverige ska åter bygga en skola med kunskaper och jämlikhet i världsklass. Och ska alla elever ges möjlighet att lära sig mycket behöver trygghet och studiero gälla för alla, inte bara några.

Men en jämlik skola för varje unge är inte en självklarhet för alla. I riksdagen säger Moderaterna och Sverigedemokraterna nej till förslag för en mer jämlik skola. Vi socialdemokrater kommer fortsätta att ta kampen för en jämlik kunskapsskola och att välfärden sätts först.

Det krävs om Sverige åter ska få en jämlik skola med kunskaper i världsklass.

Anna Ekström (S)

Utbildningsminister

Anna Dahlén Gauffin (S)

Förste vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden, Karlstad

Artikeltaggar

Anna Dahlén GauffinAnna EkströmDebattGrundskolanGymnasieskolanLärarförbundetModeraternaSkolpolitikSocialdemokraternaSverigedemokraterna