Hoppa till huvudinnehållet

Arvikapolitiker får ersättning efter avslutat uppdrag

Publicerad:
Från vänster, tidigare oppositionsrådet Jan Wettmark, (M), tidigare kommunalrådet Claes Pettersson, (S), tidigare ordföranden för utskottet vård och omsorg, Sten Fransson, (S), och tidigare ordföranden i utskottet lärande och stöd Aina Wåhlund, (S), får samtliga ersättning i form av pension efter att de lämnat politiska uppdrag (flera av dem är fortsatt aktiva fast på andra poster). Det får även förrförre kommunalrådet Gunnar Nyberg, (S), och tidigare ordföranden i kommunfullmäktige, Maud Sundqvist, (S).
Från vänster, tidigare oppositionsrådet Jan Wettmark, (M), tidigare kommunalrådet Claes Pettersson, (S), tidigare ordföranden för utskottet vård och omsorg, Sten Fransson, (S), och tidigare ordföranden i utskottet lärande och stöd Aina Wåhlund, (S), får samtliga ersättning i form av pension efter att de lämnat politiska uppdrag (flera av dem är fortsatt aktiva fast på andra poster). Det får även förrförre kommunalrådet Gunnar Nyberg, (S), och tidigare ordföranden i kommunfullmäktige, Maud Sundqvist, (S). Foto: Arvika Nyheter

Fyra aktiva eller nyligen aktiva politiker har fått ersättning och får ersättning efter att de lämnat uppdrag i Arvika. Även två veteraner får det.

Ersättning till politiker som avgått har i ett flertal år varit ett omdiskuterat ämne, där debatten i många fall fokuserats på riksdagsmän som plockat ut statlig ersättning flertalet år efter att de lämnat riksdagshuset. Den värmländske kristdemokraten Dan Kihlström, numera ordförande i KD Arvika, är ett sådant exempel.

Tre fick omdiskuterad pension

Reglerna för riksdagsmän har numera stramats åt och ett omställningsstöd betalas ut i max tre år.

Olika system

Liknande regler om treårig ersättning finns också för förtroendevalda i Arvika där kommunalrådet Peter Söderström (S), ordförande i utskottet lärande och stöd, Henrik Axelsson (S), samt oppositionsrådet Kristina Bengtsson Nilsson (M) omfattas av dagens regelverk, ett regelverk som heter OPF-KL.

OPF-KL står för ”bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda” där förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 procents tjänstgöringsgrad) kan omfattas av omställningsdelen, men där även fritidspolitiker likväl som heltidspolitiker omfattas av pensionsdelen. Dagens regelverk gäller för de som tillträdde efter valet 2014 och som inte omfattats av tidigare bestämmelser.

Innan OPF-KL har det funnits två system som Arvikapolitiker tagit/tar del av. Före 2003 fanns ett system som hette PRF-KL. Förrförre kommunalrådet Gunnar Nyberg (S) och tidigare ordföranden i kommunfullmäktige med mera, Maud Sundqvist (S), får utbetalning av ålderspension enligt de bestämmelserna.

Nyberg sedan 1 juli 1997, Maud Sundqvist sedan 1 januari 2003.

Efter PRF-KL men innan OPF-KL fanns ett annat regelverk, PBF, som står för bestämmelser för pension och avgångsersättning för förtroendevalda. Detta regelverk antogs av kommunfullmäktige i oktober 2001 och gällde åren 2003-2014. Reglerna gällde för förtroendevalda på heltid eller för politiker med uppdrag under en betydande del av heltid, det vill säga mera än 40 procents tjänstgöringsgrad.

– PBF består av olika delar där det mesta heter och kopplas till pension: ålderspension, visstidspension, sjukpension, efterlevandepension till vuxna och barn, kompletterande änkepension och livränta, säger löneadministratören Kerstin Adolfsson, Arvika kommun.

Kommunen betalar

Det rör sig alltså om ersättningar som skattebetalarna står för men som namngetts som pensioner. De ersättningar som varit aktuellt i Arvika har varit ålderspension och visstidspension.

– Visstidspensionen kan liknas vid riksdagsmännens gamla system. Vad gäller ålderspensionen i PBF tycker jag att det är just pension som man tjänat in i sitt uppdrag som heltidspolitiker och som man kan ansöka om tidigast från 65 år när man har avgått från sitt uppdrag, säger Kerstin Adolfsson, som fortsätter.

– Man kan jämföra deras ålderspension som förtroendevald med vad andra får i tjänstepension. Våra heltidspolitiker är vad jag vet tjänstlediga helt eller delvis från sitt ordinarie arbete, och tjänar då inte in till tjänstepension under den tiden.

– Sedan har de också allmän pension, till grund för den ligger ju hela livets inkomst från andra arbeten. Inom detta har de tjänat in till tjänstepension om de har eller haft andra anställningar.

De får ersättning

Ålderspension betalas idag ut till förre kommunalrådet Claes Pettersson (S), förra ordföranden i utskottet lärande och stöd, Aina Wåhlund (S), tidigare oppositionsrådet Jan Wettmark (M) samt tidigare ordföranden för utskottet vård och omsorg, Sten Fransson (S). Plus Nyberg och Sundqvist.

När det gäller visstidspension betalades en sådan tidigare ut till nämnda Claes Pettersson och Aina Wåhlund. För dessa två har alltså visstidspensionen sedan övergått i ålderspension. Så var även fallet för Gunnar Nyberg.

– I Petterssons fall gällde visstidspension från och med 2015 till 2017 då han fick ålderspension, det vill säga han hade visstidspension i cirka två år. Det framräknade beloppet 1 januari 2015 när visstidspensionen började var 41 604 kronor per månad före skatteavdrag för Claes Pettersson. Aina Wåhlund fick visstidspension under ett år, 2019. Hennes belopp var 28 593 kronor per månad innan skatteavdrag. Gunnar Nyberg hade visstidspension enligt PRF-KL från början av 1995 till mitten av 1997. Pensionsbeloppet per månad 1 januari 1995 var före skatteavdrag 13 980 kronor per månad.

– Wettmark och Fransson fick å sin sida ålderspension då de arvoderades/tjänstgjorde fram till minst 65 års ålder.

Gunnar Nyberg, förrförre kommunalrådet (S) i Arvika, samtalar med efterträdaren, Claes Pettersson (S). En bild från 1 maj 2009.
Gunnar Nyberg, förrförre kommunalrådet (S) i Arvika, samtalar med efterträdaren, Claes Pettersson (S). En bild från 1 maj 2009. Foto: Hans-Åke Henriksson

Claes Pettersson fick alltså ersättning i form av visstidspension under några år men systemet, PBF, som sådant medgav att visstidspension under vissa förutsättningar kunde betalades ut under hela 15 år, från och med att politikerna fyllt 50 år och fram till hens 65-årsdag.

För att ha kunna ansöka om visstidspension, tidigast alltså från 50 år, krävdes minst 36 månader uppdragstid. För att få full visstidspension krävdes 12 år i uppdraget.

– Visstidspensions storlek beror/berodde på hur länge man haft uppdrag och vilken arvode man fått, säger Kerstin Adolfsson.

SKR

Bestämmelser runt PBF togs fram av Sveriges Kommuner och Regioner för att antas av varje enskild kommun. Uträkningen av enskilda politikerns ersättning har skett av kommunens pensionsadministratör när det gäller pensioner, i Arvikas fall KPA fram till 2018 och därefter Skandia.

– Visstidspensionen enligt PBF betalas ut efter ansökan. Den förtroendevalde är också skyldig att lämna uppgift om förvärvsinkomst under tiden hen uppbär visstidspension. Den bruttopension som betalas ut från kommunen kan alltså vara en annan summa i själva utbetalningen till politikerna eftersom det samordnas med lön, från samordningen av lön undantas 1/12 av gällande prisbasbelopp gånger två (7 933 kr i 2021 års nivå), säger Kerstin Adolfsson.

Ålderspension enligt PBF betalas ut efter ansökan tidigast från den månad den förtroendevalde fyller 65 år och då avgår från uppdraget (på heltid eller betydande del av heltid, 40 procent), eller tidigare haft rätt till visstidspension.

– Ålderspensionen samordnas med den allmänna pensionen, vilket kallas nettofixering. För att få full ålderspension krävs 12 års uppdragstid. Ålderspensionen för 2021 var för exempelvis Claes Pettersson 26 682 kronor per månad före skatteavdrag.

Så mycket får/har Arvikapolitikerna fått i pension

Visstidspension Claes Pettersson, 1/1 2015-28/2 2017

2015: 41 604 kronor månad X 12= 499 248 kronor

2016 och 2017 har det skett en uppräkning utifrån beloppet 2015. På grund av att Arvika kommun bytt pensionsadministratör har det inte gått att få fram exakt summa för 2016 och 2017, (ex fem procents uppräkning ger cirka 525 000 kronor 2017).

Från beloppen ska avräknas eventuell lön Pettersson haft dessa år. Han säger själv att han inte haft någon lön dessa år.

Beloppen är innan skatteavdrag.

Visstidspension Aina Wåhlund, 1/1- 31/12 2019

2019: 28 593 kronor per månad X 12 =343 116 kronor

Från beloppet ska avräknas lön Wåhlund haft detta år. Wåhlund har erhållit viss lön, enligt Arvika kommun har hon totalt fått ut 307 489 kronor i visstidspension detta år.

Beloppet är innan skatteavdrag.

Visstidspension Gunnar Nyberg, 1 januari 1995-30 juni 1997

1995: 13 980 kronor per månad X12= 167 760 kronor

1996 och 1997 skedde en uppräkning utifrån beloppet 1995.

Beloppen är innan skatteavdrag.

Ålderspension Claes Pettersson, från och med 1 mars 2017

2018: 306 060 kronor

2019: 312 792 kronor

2020: 318 168 kronor

2021: 320 184 kronor (26 682 kronor per månad X 12)

På grund av att Arvika kommun bytt pensionsadministratör har det inte gått att få fram exakt summa för 2017, månadsbelopp är dock ungefär lika stort som 2018. Till 2018 har det skett en mindre uppräkning.

Beloppen är innan skatteavdrag.

Ålderspension Aina Wåhlund, från och med 1 januari 2020

2020: 236 808 kronor

2021: 238 308 kronor (19 859 kronor per månad X 12)

Beloppen är innan skatteavdrag.

Ålderspension Jan Wettmark, från och med 1 januari 2016

2018: 106 776 kronor

2019: 109 128 kronor

2020: 111 000 kronor

2021: 111 708 kronor (9 309 kronor per månad X 12)

På grund av att Arvika kommun bytt pensionsadministratör har det inte gått att få fram exakt summa för 2016 och 2017, månadsbelopp 2016 påminner dock om det som är 2018. Till 2017 och 2018 har det skett mindre uppräkningar.

Beloppen är innan skatteavdrag.

Ålderspension Sten Fransson, från och med 1 januari 2016

2018: 158 448 kronor

2019: 161 928 kronor

2020: 164 712 kronor

2021: 65 756 kronor (13 813 kronor per månad X12)

På grund av att Arvika kommun bytt pensionsadministratör har det inte gått att få fram exakt summa för 2016 och 2017, månadsbelopp 2016 påminner dock om det som är 2018. Till 2017 och 2018 har det skett mindre uppräkningar.

Beloppen är innan skatteavdrag.

Ålderspension Gunnar Nyberg, från och med 1 januari 1997

2021: 25 944 kronor (2 162 kronor X 12)

Beloppen är innan skatteavdrag.

Ålderspension Maud Sundqvist, från och med 1 januari 2003

2021: 88 812 kronor ( 7 401 kronor X 12)

Beloppen är innan skatteavdrag.

Källa: Arvika kommun

Artikeltaggar

Aina WåhlundArvika kommunClaes PetterssonDan KihlströmEkonomiHenrik AxelssonJan WettmarkKristina Bengtsson NilssonPeter SöderströmPolitikSten Fransson

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.