Digitalt inte olagligt

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
På distans.
Foto: Daniel Olausson

Torsby kommun och alla andra kommuner kan andas ut. I förra veckan kom utslaget från förvaltningsrätten i Karlstad att det inte var olagligt att hålla digitala fullmäktigesammanträden. Detta sedan två ledamöter av Torsby kommunfullmäktige motsatte sig att de inte kunde få delta fysiskt på mötena.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner medger inte kommunallagen att ledamöter hindras från att närvara fysiskt. Hade rätten gått på den sidan hade alla beslut som fattats digitalt varit tvungna att tas om. Något som också skulle ha inverkat på en mängd andra fullmäktigemöten runt om i landet under pandemin.

Nu har digitala fullmäktigemöten inte varit optimala, och det går att med fog hävda att detta inverkat menligt på den demokratiska processen. Det är helt enkelt inte samma sak att ha digitala möten, särskilt inte när det gäller debatter. Avståndet hämmar i sig aktivt deltagande. Å andra sidan är en pandemi en pandemi. Framöver måste vi tänka mycket mer på hur deltagandet i demokratiska beslutsprocesser skall kunna ske även med påbjuden distansering.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.