Nödvärn i självförsvar

Ledare
PUBLICERAD:
Nödvärn i Vallåkra den 15 oktober 2015.
Foto: Björn Lindgren/TT
Kommer ni ihåg den tragiska historien om dödsskotten i Vallåkra i oktober 2015? Det var då två bröder med kniv och järnrör uttalade dödshot mot en 68-årig man på dennes gård. Efter att de krossat en ruta i dörren fruktade mannen för sitt liv, tog fram ett jaktgevär och sköt angriparna. Han dömdes i hovrätten för dråp till två års fängelse.

Redan då uppstod en debatt om den ytterst snävt tilltagna nödvärnsrätt som vi har i Sverige. Och genom åren har det förekommit alltför många exempel på människor som bara fredat sig själva eller andra men som ändå har dömts till långa straff, ibland ofta till längre straff än angriparna. Detta bryter mot det allmänna rättsmedvetandet och underminerar tilltron till rättsväsendet.

Nu kommer Moderaterna med ett välkommet förslag om att stärka nödvärnsrätten i Sverige. Bestämmelserna kring nödvärn har varit nästan oförändrade sedan Brottsbalkens tillkomst för snart 60 år sedan, så det är verkligen hög tid för en översyn. Sverige är inte samma land nu som då. Hoten och våldet har brett ut sig, samtidigt som det blivit glesare mellan poliserna.

Dagens nödvärnsbestämmelser innebär att man får använda våld för att försvara sig mot angrepp så länge detta inte är "uppenbart oförsvarligt". Den tar inte hänsyn till om angreppet var oprovocerat eller inte. Och till sist så är det i princip så att den angripne nästan alltid har en skyldighet att fly, även om det kan innebära fara för en själv, hellre än att riskera att utsätta en angripare för potentiellt dödligt våld.

De flesta torde nog anse att detta är alldeles för snävt tilltagna gränser. Lägg därtill att den angripne i en stressig och farlig situation förväntas göra alla sådana här välavvägda avgöranden, och vi ser alla tragedier. Det är orimligt att lagstiftaren och rättsväsendet förväntar sig att man skall utsätta sig själv eller andra för fara, till exempel genom att försöka fly, snarare än att ingripa.

Givetvis skall vi inte ha någon lynchjustis, eller uppmuntra folk att ta lagen i egna händer. Men där det är långt till närmaste polisstation eller där patrullerna är glesa skapas också en otrygghet. Om inte staten kan uppfylla sin del av samhällskontrakten att skydda medborgarna, så får den inte i onödan straffa den som försöker freda sig själv och sina närmaste.

I Moderaternas förslag så skall man bara åläggas att fly om det kan ske utan risk, och man skall ha rätt att försvara sig, även med grovt eller till och med dödligt våld, om det krävs för att avvärja ett angrepp. Men man skall givetvis inte få använda mer våld än vad som krävs för att försvara sig utan risk för sig själv. Självklart måste detaljerna utarbetas närmre, och det är också därför som M föreslår att det tillsätts en utredning med syftet att se över nödvärnsreglerna och övriga ansvarsfrihetsgrunder. Det borde de andra partierna kunna gå med på.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.