Spioner är vi allihopa

Ledare
PUBLICERAD:
Obama och Biden spionerade också på oss.
Foto: Susan Walsh/AP
En våg av mer eller mindre spelad upprördhet går över Europa sedan det avslöjats att den amerikanska underrättelsetjänsten NSA, med hjälp av danska kolleger, spionerat på en rad ledande europeiska politiker, däribland svenska.

Många röster hörs nu för att det är oacceptabelt att vänner och allierade spionerar på varandra. Så är det kanske i en perfekt värld, men nu lever vi inte i en sådan och kommer aldrig att göra det heller. Om man inbillar sig något annat är man naiv och okunnig.

Som den före detta chefen för det tyska författningsskyddet (som deras säkerhetstjänst kallas) Hans-Georg Maaßen skriver på Twitter: "Jag är förvånad över att man är förvånad över det. Spioner spionerar, helt enkelt." Och så är det. Även vi i Sverige spionerar, och då säkerligen också mot vänner och allierade. Annars vore det närmast tjänstefel.

En kardinalregel i sådana här sammanhang är dock att inte bli påkommen, vilket man blivit nu. Det tvingar folk ut på banan för att låtsas vara upprörda, som den svenske försvarsministern Peter Hultqvist (S). Självklart har han inte vetat om detaljerna kring det här, och det har han heller inte velat. Det är sådant som ger ministrar och andra höga beslutsfattare möjlighet till att förneka, det som kallas "deniability" på engelska.

Men givet att han som minister har viss insyn och kunskap om hur underrättelsearbete går till så är det klart att han, och många andra i regeringen, har vetat om att jo, vänner och allierade spionerar inte bara på motståndare utan också på varandra. Det är så att säga ingångsvärdena, och man får förutsätta att ens eget land tillhandahåller adekvata medel för att trygga den egna kommunikationen.

Nu kan det säkert indignerat hävdas att vänner och allierade inte vare sig skall eller bör bedriva underrättelseverksamhet mot varandra. Men det finns många goda skäl att göra så. En är att helt enkelt försäkra sig om att en allierad faktiskt är allierad. En annan är att hålla koll på var gemensamt delad information tar vägen, så att till exempel någon man själv snappat upp inte hamnar i orätta händer via den man utbyter information med.

Det kan också vara ett bra sätt att tala om för samarbetspartnern att man håller ett öga på dem, så att de uppfyller sina löften. Man kan tänka sig vilja veta om olika utfästelser faktiskt är på riktigt. I fallet Sverige torde det ju vara viktigt för bland annat amerikanerna att veta om vi menar allvar med vårt militära samarbete. Vi är ju inte ens Nato-medlemmar och har en historia av såväl undfallenhet mot öster som hemliga allianser med västmakterna under kalla kriget.

Värt att komma ihåg är att precis som danska Forsvarets Efterretningstjeneste har ett samarbete med det amerikanska signalspaningsorganet NSA så har även svenska Försvarets radioanstalt (FRA) det. Det är via fiberkablar genom danskt territorium som man avlyssnat.

Upprinnelsen till den då omtvistade FRA-lagen 2007-08 var att ge lagligt utrymme för Sverige att avlyssna de fiberkablar som löper från bland annat Ryssland genom Östersjön och svenskt territorium. Men det kunde regeringen inte säga offentligt, och fick istället en kontrovers på halsen, som har svallvågor ända in i våra dagar.

Måhända blir den här historien ett nyktert uppvaknande för mer naiva politiker och opinionsbildare. Avslöjandena rör åren 2012-14, och då var den omhuldade Barack Obama amerikansk president, och Joe Biden, den nuvarande presidenten, var hans vice. Självklart avhöll sig inte ens dessa ledare från att spionera på sina vänner och allierade.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.