Insändare: Hur fräck får man vara?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Problemet är att om man skall krama energi ur vinden så måste man först förstöra naturen, skriver insändarskribenterna som är emot Fred Olsen Renewables planerade vindkraftspark i Höljes.
Foto: Jonas Dagson/TT
En urkramad landsända.
Så beskrev Torleif Styffe verkligheten i norra Värmland 1986. Nu är det dags igen.

Finns det något mer att krama ur? Nej, inte ur vattnet i alla fall. Höljesdammen generar med sitt vatten stora vinster till aktieägare i Finland. År efter år. Men Höljesborna får ingenting av detta. Mer än stoltheten att förse många hem långt utanför norra Värmland med fossilfri och förnybar el. Inte ens fastighetsskatten stannar i kommunen. Den ska till Stockholm. Precis som strömmen.

Så frågan är: Har vi något kvar? Jodå. Vi har vinden som blåser uppe på bergen runt Höljes. ”Den tar vi”. Problemet är att om man skall krama energi ur vinden så måste man först förstöra naturen.

Vad är det då för natur som finns uppe på Röknölen och Brånberget och Havsvalladalen?

Så här beskriver Naturvårdsverket området: Brånberget är ett stort och i huvudsak orört naturskogsområde som vid en länsomfattande jämförelse framstår som det främsta objektet. I Naturvårdsverkets urskogsinventering har Brånberget åsatts högsta värdeklass.

Så här beskriver Länsstyrelsen i Värmland Havsvalladalen: Skogen domineras dels av brandpräglad tallskog med ett fältskikt av olika ristyper där vresiga och grovgreniga tallar ibland har en ålder över 300 år, dels av fuktigare, mer grandominerad och hänglavsrik skog av refugial karaktär i dalens lägre delar. Stora delar av skogen har varit orörd i närmare 150 år och förekomsten av naturskogsstrukturer som död ved i olika stadier av nedbrytning, gamla och grova träd samt hög biologisk mångfald är påfallande. Mycket av omgivningarna runt dalen utgörs av brukad skog men Havsvalladalen har ändå en vildmarksprägel där lavskrikan jamar i gammelgranskogen, dalripan spelar på myrarna och kungsörnar seglar över landskapet på jakt efter byten.

Läs nu noga: Det är mellan denna unika miljö och Klarälven som exploatören Fred Olsen Renewables tänker trycka in en 4000 hektar stor vindkraftindustri med 57 stycken 270 meter höga kraftverk och de påstår i sin broschyr att ”det inte kommer att medföra någon betydande påverkan på miljön”.

Hur fräck får man vara? Förstöra naturen igen i Höljes? Hur tänker ni? Känner vindkraftsindustrin inget moraliskt ansvar gentemot människorna och naturen? Varför tänker ni släppa loss bulldozers och grävmaskiner och ödelägga naturen på detta berg som är en naturskatt? Ni förstör ju den natur som ni säger att ni försvarar. Eller handlar allt igen bara om pengar och megawatt? Hur visar den moraliska kompassnålen hos Torsby Kommun och Länsstyrelsen i Karlstad? Snurrar den dit vinden blåser?

Höljesborna ställde upp för vattenkraftsindustrin. Och betalade priset.

Men inte en gång till!

Magnus Blomgren och Mikael Karlsson, Höljes

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.