Replik: Bättre val för de som har svårt att sluta röka

Debatt
PUBLICERAD:
I bland annat USA har US Food and Drug Administration (FDA) auktoriserat marknadsföring av upphettad tobak, skriver Anette Rosengren.
Foto: Manuel Balce Ceneta/AP
Ska de ha rätt till kunskap och information som gör att de kan göra ett annat och bättre val eller ska de vara helt utlämnade till det mest skadliga alternativet, rökning, skriver Anette Rosengren.

Svar till Helen Stjerna (21/5).

Helen Stjerna från A Non Smoking Generation lyfter fram behovet av åtgärder för att inte den yngre generationen ska börja röka och effektiva hjälpmedel för att sluta för att vi ska nå målet om ett rökfritt Sverige.

Det finns i dag en bred samsyn om dessa två ben i tobakspolitiken och den stora frågan gäller snarare hur vi ser på de befintliga rökare som inte klarar eller vill sluta röka. Vilken rätt till information och åtgärder ska de ha? Ska de ha rätt till kunskap och information som gör att de kan göra ett annat och bättre val eller ska de vara helt utlämnade till det mest skadliga alternativet, rökning?

Internationellt ger såväl forskning som andra länders hälsovårdsmyndigheter stöd åt skademinimering som ett tredje ben i tobaksstrategin. I bland annat USA har US Food and Drug Administration (FDA) auktoriserat marknadsföring av upphettad tobak och menar att en fullständig övergång från rökning till upphettad tobak minskar kroppens exponering för skadliga eller potentiellt skadliga kemikalier. Och i England använder hälsovårdsmyndigheter e-cigaretter som ett mindre skadligt alternativ till de som inte klarar eller inte vill sluta röka. Erfarenheten från Japan är också att rökningen minskade markant när uppvärmd tobak infördes som alternativ.

Stjernas påstående att rökfria alternativ är en inkörsport till rökning och tyngre drogmissbruk saknar stöd i forskningen och blir inte seriöst när Stjerna i samma artikel menar att den nya tobaksstrategin ska baseras på oberoende forskning. Vi instämmer med henne att tobaksstrategin ska baseras på forskning och väl beprövad erfarenhet men då kan man inte som Stjerna gör ta avstånd från den forskning som inte ger henne rätt.

Med en sådan inställning skulle lagstiftningen snarare baseras på en dogmatisk och ideologisk inställning som skulle vara skadlig för såväl samhället som de enskilda individerna som förvägras rätten till kunskap om mindre skadliga vägval.

Philip Morris menar att det är fullt möjligt att nå visionen om ett rökfritt Sverige om tobaksindustrin, myndigheter och organisationer som A Non Smoking Generation arbetar åt samma håll. Men då krävs att de ideologiska skygglapparna läggs åt sidan och att vi tar till oss den forskning och beprövad erfarenhet som finns.

Nya rökfria produkter är inte riskfria och ska inte användas av de som i dag inte röker men de är ett bättre alternativ för befintliga rökare som inte klarar eller inte vill sluta röka. Dessa hundratusenstals människor har rätt till information och kunskap om bättre val.

Anette Rosengren

Nordisk koncernchef, Philip Morris AB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.